Prejudecăţile maghiarofobe şi adevărul despre ele (II)

Cum am promis săptămâna trecută, continuăm prezentarea celor mai importante clişee şi prejudecăţi antimaghiare prezente în conştiinţa populară românească.

(Prima parte o puteţi citi cu 2 posturi mai jos, sau direct pe acest link)

7. Ţinutul Secuiesc e o invenţie a extremiştilor maghiari

Ţinutul Secuiesc este un adevăr istoric de aceeaşi natură ca şi Bucovina, Oltenia, Banatul sau Dobrogea, deşi nici una nu are un caracter oficial în ziua de azi.
Încă de la colonizarea triburilor secuieşti pe aceste meleaguri pentru apărarea hotarelor Regatului Ungariei de pe la începutul sec. XIII (prima colonizare documentată este din anul 1224 în actualul judeţ Covasna) numele scaunelor secuieşti şi în curând a „naţiunii medievale” secuieşti sau a Ţinutului Secuiesc este amintit în sute de documente transilvane, maghiare sau străine. Graniţele ţinutului, drepturile speciale ale secuilor, autonomia lor faţă de regalitatea maghiară sau principalitatea transilvană este menţionată în mii de documente oficiale scrise în latină, germană, mai apoi în maghiară. Autonomia acestui teritoriu a funcţionat peste 600 de ani, până în anul 1878. În acest an parlamentul maghiar considerând autonomia secuilor şi a saşilor din Transilvania ca fiind instituţii feudale demodate, a decis anularea acestora, şi includerea teritoriului lor în noile comitate (judeţe) formate în Transilvania prin reorganizare teritorială generală a Transilvaniei re-anexate statului ungar. Din 1878 Ţinutului Secuiesc îşi mai recapătă integriatea doar între anii 1950 şi 1960, când tot teritoriul istoric al ţinutului intră în componenţa nou înfiinţatei Regiuni Autonome Maghiare. În afară de această perioadă de 10 ani, din 1878 secuimea este de obicei separată în trei judeţe: Mureş (înainte comitatul Maros-Torda, apoi judeţul Mureş), Harghita (înainte comitatul Csík şi comitatul Udvarhely, apoi judeţele Ciuc şi Odorhei) şi Covasna (înainte comitatul Háromszék, apoi judeţul Trei Scaune). În pofida acestei separări prin graniţe judeţene de mai mult de 130 de ani, identitatea comună secuiască a perseverat, ea fiind foarte puternică şi în ziua de azi. Ea este reflectată din literatură până în turism, din artă populară până în societatea civilă, din presă până în politică.
Trebuie clarificat şi faptul că identitatea secuiască nu este una etnică, ci una regională şi istorică, cum este poate identitatea maramureşană sau oltenească la români. Secuii se consideră maghiari, vorbesc limba maghiară, se înţeleg perfect cu un maghiar care locuieşte să zicem la graniţa cu Austria. Nu există dovezi istorice care ar confirma că secuii ar fi avut vreodată o limbă separată. Secuii însă au păstrat până în ziua de azi un alfabet foarte original cu origini feniciene şi turcice, aşa zisele „Rune secuieşti”. Însă chiar şi inscripţiile medievale găsite scrise în acest alfabet sunt de fapt texte în limba maghiară, numai că scrise cu acest alfabet. Integritatea ţinutului secuiesc este confirmată nu numai de percepţia cvasi-generală locală dar şi de graniţele etnice din regiune, care corespund şi azi cam 90% cu graniţa vechiului ţinut autonom.

erdely_terkep
8. Ţinutul Secuiesc = Kosovo, Autonomie = separare

Ţinutului Secuiesc nu are aproape nici o asemănare cu cazul Kosovo. În primul rând Secuimea este în mijlocul României la 400 de kilometri de graniţa cu Ungaria, pe când Kosovo era la graniţa Serbiei cu Albania, fapt care a făcut mult mai uşoară separarea ei. Ţinutul Secuiesc, ca entitate separată are o vechime de peste 650 de ani, pe când Kosovo s-a născut în graniţele actuale ca entitate juridică separată cu majoritate albaneză doar în anul 1945. Autonomia teritorială pe criterii etnice a Ţinutului Secuiesc a fost desfiinţată în 1878 mai apoi în 1968, pe când cea kosovară numai în 1989, la începutul unor vremuri tulburi, a unui război etnic general în majoritatea fostelor republici iugoslave. În cazul Kosovo a fost vorba de un război civil crunt care a dus la separare, început prin alungarea forţată de către armata iugoslavă a populaţiei albaneze, apoi de reînfiinţarea administraţiei proprii sub tutelă ONU. Acest conflict militar a fost cauzat tocmai de anularea autonomiei kosovarilor albanezi de către regimul Miloşevici. Dacă acea autonomie nu era anulată în 1989, şi nu se începea deznaţionalizarea forţată mai apoi alungarea efectivă şi epurarea etnică – fapt care a stărnit contrareacţia militară kosovară – Kosovo probabil nu ajungea niciodată la independenţă.
În cazul Ţinutului Secuiesc nu putem vorbi de o deznaţionalizare forţată masivă şi în nici un caz de alungare forţată sau epurare etnică făcută cu ajutorul armatei. Nefiind nici secuii înarmaţi, nu este nici o şansă de izbucnire a unui război civil care poate ar duce vreodată la aşa ceva. Din contră, probabil cea mai mare diferenţă dintre cele doua cazuri este faptul că, pe când albanezii şi-au cerut autonomia (înapoi) prin arme, maghiarii cred numai în lupta politică. Diferenţa de mentalitate şi cultură între kosovari şi maghiari este de asemenea foarte mare, dar nu vreau să detaliez acest lucru acum.
După experienţele tragice trăite de kosovari, având administraţia şi armata sârbească afară din teritoriu, mânaţi şi de contextul internaţional favorabil, ei deja nu s-au mulţumit cu autonomia teritorială, şi au cerut independenţa. Nu cred că ar fi fost vreun popor care ar fi făcut altfel. Lipsa de încredere şi înstrăinarea de sârbi era uriaşă.
Secuii nu au cerut niciodată independenţa, şi nici nu există vreun semn că ar cere-o vreodată. Ţinutul Secuiesc fiind în mijlocul ţării, fiind integrat totalmente în sistemul economic, energetic, infrastructural şi politic al României, nu ar avea nici o şansă de supravieţuire pe cont propriu. Secuii sunt foarte conştienţi de acest lucru. Pe de altă parte există şi o solidaritate cu restul maghiarilor din România (ceilalţi 60% care locuiesc în alte regiuni ale Transilvaniei), care ar împiedica orice gând de separare.
În general autonomia înseamnă foarte rar separare. Cazul Kosovo a fost o situaţie excepţională, din mai multe motive, unele arătate şi mai sus. În Europa există 13 autonomii teritoriale pe criterii etnice, din care în nici una nu există o opiniei majoritară în cadrul populaţiei locale în a cere independenţa. Din contră, acordarea autonomiei a fost de obicei momentul în care s-au calmat spiritele separatiste, şi a început procesul lung şi greu de loializare a minorităţii, care în noua contrucţie juridică în sfârşit şi-a simţit garantată existenţa, şi a început să se simtă acasă în ţara „adoptivă”.

9. În Ţinutul Secuiesc e sărăcie din cauza coruptiei autorităţilor locale dominate de UDMR

În primul rând trebuie să definim ce înţelegem prin sărăcie. Dacă comparăm Secuimea cu Clujul, Timişul sau să zicem Ilfovul, da, este o regiune săracă. Dar dacă o comparăm cu majoritatea judeţelor Moldovei, cu judeţele din Dobrogea, sau cu unele judeţe din Ardeal ca Bistriţa-Năsud sau Caraş-Severin, putem zice că judeţele secuieşti sunt bogate, sau cel puţin mai înstărite decât acestea.
Ţinutul Secuiesc a fost unul sărac şi nedezvoltat încă din perioada austro-ungară, fiind una dintre cele mai defavorizate regiuni ale imperiului. Fiind la margine, trăind mai mult din agricultură şi exploatarea pădurilor, el a beneficiat foarte târziu de investiţiile în infrastructură şi economie. Deşi au fost trei perioade de modernizare instituţionalizată (începutul sec. XX, 1940-1944, perioada comunistă) ea a ajuns în anii 1990 ca una dintre regiunile cele mai sărace din Ardeal. Situaţia nu a fost ajutată nici de faptul că mai toate guvernele în afară de ultimul (2004-2008), au ţinut cu bună ştiinţă nivelul investiţiilor centrale la un nivel foarte scăzut în această regiune. Povestea drumului reabilitat care se opreşte la graniţa cu judeţul maghiar a fost cât se poate de reală.
Investiţiile străine abundente intrate în România de la sfârşitul anilor 90 până azi s-au direcţionat mai ales în jurul marilor oraşe din regiune (Braşov, Cluj, Sibiu, Timişoara) oraşe mari care au avut infrastructura şi forţa de muncă pregătită pentru acceptarea acestor investiţii. Majoritatea Ţinutului Secuiesc fiind un teritoriu mărginaş, muntos, nestrăbătut de drumuri europene sau magistrale feroviare, neavând aeroport în afară de cel din Târgu-Mureş, a pierdut cursa din start cu judeţele apropiate ca Braşov, Sibiu, Cluj.
Trebuie ştiut că şi în interiorul Ţinutului Secuiesc există diferenţe destul de mari în nivelul de trai al localnicilor. Există microregiuni mai înstărite ca regiunea dintre Târgu-Mureş şi Odorheiu Secuiesc, şi există microregiuni mult mai sărace, precum majoritatea judeţului Covasna sau valea Gheorgheniului din nordul judeţului Harghita.
Nu se poate nega faptul că poate, dacă unele adminisitraţii publice locale se trezeau mai devreme, deschideau parcuri industriale, ofereau stimulente financiare mai mari investitorilor, poate măcar în unele oraşe situaţia ar fi mai bună azi. Se poate recunoaşte că în unele cazuri autorităţile locale dominate de UDMR au făcut greşeli, sau nu au făcut cât se putea. De exemplu în Sfântu Gheorghe abia s-a schimbat ceva între 2000 şi 2008, pe când Miercurea-Ciuc de exemplu galopa în dezvoltare. Ca şi în celelalte partide, şi în UDMR există primari buni şi primari slabi.
Însă este clar că în general situaţia mai precară a acestor judeţe este una care ţine deja de sute ani şi este menţinută de aşezarea marginală în privinţa magistralelor de transporturi, de lipsa de infrastructură modernă, de apropierea unor oraşe mult mai mari care absorb investiţiile din regiune, de teritoriul muntos şi clima rece, dar şi de dezinteresul general al tuturor guvernelor de la Bucureşti în care UDMR-ul nu a avut sau nu are o influenţă puternică.

10. Românii din Hargita şi Covasna sunt discriminaţi de autorităţi

În general această afirmaţie nu este adevărată. Există însă şi excepţii, deşi rare, dar care trebuiesc recunoscute şi corectate.
În primul rând să luăm cazul autorităţilor deconcentrate, nealese, cele care sunt de fapt mâna în aceste judeţe a guvernului sau a diferitelor ministere. În cazul autorităţilor deconcentrate majoritatea directorilor şi chiar a angajaţilor sunt români chiar şi în Secuime, astfel problema nu se pune. Se pună însă la unele problema lipsei folosirii limbii maghiare (ex. prefectura şi unele autorităţi subordonate nu folosesc deloc maghiara în aceste judeţe)
În cazul autorităţilor locale alese, primării, consilii judeţene în localităţile şi judeţele unde există majoritate maghiară, bineînţeles că cei care conduc sunt maghiari, ei fiind cei care câştigă alegerile. S-a intâmplat de câteva ori, ca în comunicarea oficială a unor primării din localităţi unde există o comunitate însemnată de români, limba română să fie omisă. Asta a fost cazul un timp a publicaţiei oficiale a primăriei din Sfântu Gheorghe, sau a paginii de web oficiale a municipiilor Târgu-Secuiesc şi Gheorgheni şi a Consiliului Judeţean Harghita. Problema cu ziarul primăriei Sfântu Gheorghe şi a paginii de web a municipiului Târgu Secuiesc şi a CJ Harghita au fost rezolvate, după nişte avertismente date de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). De menţionat că primăriile Târgu Secuiesc şi Gheorgheni nu sunt controlate de UDMR, ci de PCM, partid mult mai puţin deschis la multiculturalism.
O altă „discriminare” sesizată mai recent a fost cazul Bibliotecii Judeţene Covasna, unde pentru ocuparea postului de director Consiliul Judeţean Covasna s-a cerut ca şi criteriu cunoaşterea limbii maghiare. La sesizarea unui cetăţean local, CNCD a decis că această cerinţă discriminiează, pentru faptul că postul de director nu presupune activitate de relaţie cu publicul, deci cunoaşterea limbii maghiare nu este importantă. Preşedintele CJ Covasna a contestat însă decizia în instanţă, zicând că „într-un judeţ cu 75% populaţie de etnie maghiară şi o bibliotecă unde jumătate din colecţie este maghiară şi 75% din cititori maghiari, trebuie ca şi directorul să cunoască şi limba maghiară, respectiv cultura maghiară.” Cazul acesta cred că este de discutat. Nu sunt sigur că aici CNCD a avut dreptate.
Nu se popularizează la fel de mult însă în presa românească deciziile CNCD cu privire la discriminarea maghiarilor de către autorităţile locale cu conducere românească. De exemplu primăria Târgu Mureş a fost sancţionată pentru că nu a publicat pe site-ul oficial toate informaţiile generale actualizate în limba maghiară.
Concluzionând: în afară de câteva cazuri izolate, în orice localitate unde există o comunitate însemnată de români toate instituţiile locale sau judeţene comunică documentele oficiale în limba română şi îi angajează pe români fără discriminare. Aceste judeţe sunt în centrul României, unde totuşi 70%-80% din documentele oficiale sunt făcute oricum numai în limba română. Sunt totalmente de acord că discriminările de orice parte trebuiesc condamnate şi sancţionate, dar isteria presei româneşti în a încerca dovedirea unei discriminări generale este total deplasată şi răuvoitoare.

11. În regiuni cu majoritate maghiară dacă nu ceri în maghiară nu eşti servit

Legenda urbană „dacă în Secuime nu ceri pâine în limba maghiară nu eşti servit” este una foarte perseverentă, nelipsită din nici o discuţie interetnică care se desfăşoară pe internet. Am auzit această poveste şi în legătură cu Cluj sau Satu Mare, dar în majoritatea cazurilor cei care acuză se gândesc la judeţele Harghita şi Covasna, poate Mureş. Eu însumi provenind din Covasna, crescând la Sfântu Gheorghe nu îmi venea să cred că aud aşa ceva, când m-am întâlnit prima oară cu această acuzaţie. Nu am intâlnit în viaţa mea un astfel de caz în oraşul natal. Şi cred că am fost la cumpărături de mii de ori. Am întâlnit în schimb cazuri în care cerând în ungureşte la Sfântu mi s-a răspuns: „În româneşte vă rog, îmi pare rău nu înţeleg maghiara”. Era probabil una dintre persoanele aduse din Moldova prin colonizarea industrială a anilor ’70-’80 care nu a dorit să înveţe măcar maghiara de bază.
Adevărul este că în afară de câteva comune mai izolate, în care singurii români sunt cei din familia poliţistului, a ceferistului sau a preotului ortodox, în judeţele din Secuime nu există magazine în care angajaţii care lucreayă cu publicul să nu înţeleagă bine româneşte. La oraş nici nu se concepe acest lucru, fiind şi în interesul patronului să angajeze vânzători care vorbesc amândouă limbile. Chiar şi într-un sătuc de pe deal, unde să zicem ad absurdum găsim pe cineva care nu înţelege ce înseamnă cuvântul „pâine”, tot o să fim serviţi dacă măcar arătăm cu degetul la ceea ce vrem să cumpărăm. Reaua voinţa dedusă din acest clişeu anti-maghiar nu are ayi nici o justificare. Suntem în capitalism. Banii vorbesc.
Când aud acest clişeu reflectat în legătură cu un oraş ca Târgu-Mureş (52% români), Satu-Mare (58% români), Oradea (70% români) sau chiar Cluj (79% români), pot să fiu sigur că cel care acuză este un sudist care habar nu are de procentajele etnice din aceste oraşe. În aceste oraşe mari cu majoritate românească orice magazin care ar pune un vânzator care nu vorbeşte limba română şi-ar putea închide porţile într-o săptămână, pierzând o bună parte din clientelă.

12. De ce nu pot fi ungurii precum celelalte minorităţi din România?

Prin această afirmaţie se înţelege practic ca maghiarii să fie „liniştiţi”, să nu mai ceară atâtea drepturi, să stea la locul lor. Mda.
Diferenţa dintre maghiari şi celelalte minorităţi din România este una faptică: numărul. Cum am zis şi data trecută numărul contează enorm în acest domeniu. De ce contează? Pentru că minoritate de talia maghiarimii din România (1,5 milioane de oameni), într-un alt context probabil şi-ar fi putut clădi un stat suveran. O populaţie de această dimensiune este capabilă de susţinerea unui sistem politic, administrativ, educaţional, cultural, etc. propriu sau paralel. În Europa sunt cel puţin 12 state suverane şi 11 teritorii autonome cu o populaţie mai mică la număr decât a maghiarilor din România. Este de la sine înţeles că o comunitate etnică de 1,5 miloane de oameni va cere mai multe drepturi şi mai multă autonomie decât una de câteva zeci de mii, sau numai câteva mii, care în păstrarea identităţii sale depinde total de fondurile de la statul „adoptiv”.
Toate comunităţile etnice recunoscute în afară de maghiari sunt comunităţi mici, cea mai mare fiind cea a ucrainienilor (61.000) şi cea mai mică fiind a armenilor (1.700). Romii (oficial 0,5 milioane) constituie o categorie aparte, ei fiind o minoritate neorganizată îndejuns în cazul căreia nu este clar cine aparţine de această minoritate, cine o conduce, şi care este identitatea şi limba comună a sub-comunităţilor dispersate pe întreg teritoriul ţării.
Populaţia maghiară din România ocupă un vast teritoriu din partea centrală şi vestică a ţării, fiind prezenta într-un procent de cel puţin 20% în peste 1.100 de localităţi. Celalate minorităţi sunt majoritari sau peste 20% numai într-o mână de localităţi sau în unele cazuri în nici una (greci, armeni, evrei, italieni).
Prin astfel de comparaţii interne sau externe putem înţelege de ce maghiari „nu sunt ca şi celelalte minorităţi” din ţara noastră.

erdely_terkep1

Dacă aţi ajuns până aici în acest articol înseamnă că aveţi multă răbdare, timp, şi interes. Vă mulţumesc pentru asta. Şi pentru a vă răsplăti această perseverenţă o să vă mai clarific un mit urban legat de maghiarii din România, poate cel mai des întâlnit:

13. Politicienii sunt cei care învrăjbesc relaţiile interetnice, maghiarul de rând se înţelege cu românul de rând

Cine nu a auzit următoarele enunţuri: „românul de rând se înţelege foarte bine cu maghiarul de rând, numai politicieni sunt cei care aduc conflicte”, sau „suntem vecini, prieteni, colegi, niciodată nu am avut probleme, numai politica este cea care încercă să ne facă duşmani ”?. Fiecare dintre noi. E greu de combătut acest clişeu din mai multe motive. În primul rând prima parte este bineînţeles adevărată. Românul şi maghiarul de rând de obicei se înţeleg foarte bine unul cu celălat, sunt vecini, prieteni, colegi, chiar se şi căsătoresc de multe ori. Însă – şi aici vine problema cu această afirmaţie – maghiarul de rând nu discută cu românul de rând (şi viceversa) despre temele spinoase legate de drepturile minorităţilor, despre istorie sau politică. Şi asta e foarte bine. Pentru că dacă ar discuta, foarte probabil s-ar certa, şi acea înţelegere ideală prezentată de acest clişeu nu ar mai exista. Nu cred că este cineva care trăind într-un mediu interetnic din Transilvania nu a avut parte în viaţa lui de o astfel discuţie mai grea, mai frustrantă în viaţa lui de zi cu zi cu prietenul, vecinul, colegul sau chiar iubitul de cealaltă etnie. Şi care a fost concluzia? Mai bine să vorbim despre filme, economie sau sex, dacă nu vrem să ne pierdem prietenul, vecinul, colegul. Pentru că dacă continuăm automat urmează următorul clieşeu: „eu nu am nimic cu ungurii, dar…”
În cazul politicienilor discutarea problematicii drepturilor minorităţilor este obligatorie, aceasta fiind una dintre datoriile lor. Politicienii minoritari sunt votaţi în diferite organisme pentru a reprezenta aceste doleanţe, iar cei majoritari nu pot scăpa de acestă temă (chiar dacă ar dori) atâta timp cât la nivelul respectiv (consiliu local, consiliu judeţean sau parlament) există reprezentanţi ai unei minorităţi. Nu este adevărat că ei ar încerca învrăjbirea comunităţilor etnice (bineînţeles în afară de câţiva gen Gheorghe Funar). Prin afirmarea doleanţelor sau afirmarea respingerii acestora politicianul acţionează tocmai pe placul omului de rând maghiar sau român pe care îl reprezintă, şi al cărui vot trebuie să îl obţină la alegerile viitoare.
Binenînţeles un politician este şi un formator de opinie publică. De acea este foarte important ca politicienii noştri să fie cât se poate de pregătiţi, toleranţi şi deschişi la minte, ca în loc de urlete naţionaliste de tip Vadim Tudor, să dea ambelor comunităţi soluţii acceptabile în care fiecare să îşi poată afirma şi duce mai departe identitatea, spiritul şi valorile folosindu-se de aceleaşi posibilităţi şi drepturi.

Debarasarea de prejudecăţile naţionaliste ar fi un bun început în această încercare.

Articol apărut pe portalul diasporei româneşti: Acum.tv

Link: http://www.romanialibera.com/articole/articol.php?care=9375

Reclame

95 responses to “Prejudecăţile maghiarofobe şi adevărul despre ele (II)

 • dracu

  8. Ţinutul Secuiesc = Kosovo, Autonomie = separare

  pai nu stiu daca iti mai amintesti declaratiile vremii, dar fix politicienii UDMR spuneau ca situatia e similara cu Kosovo, si ca e un exemplu de urmat. si au batut din picioare ca Romania sa recunoasca Kosova.
  ma insel cumva???

  9. În Ţinutul Secuiesc e sărăcie din cauza coruptiei autorităţilor locale dominate de UDMR

  de ce e asta „prejudecata maghiarofoba”??? eventual e la adresa politicienilor de etnie maghiara, care is la fel de iubiti si de apreciati ca si cei romani.

  12. De ce nu pot fi ungurii precum celelalte minorităţi din România?

  revin cu intrebarea:
  Cine, cum, in ce mod, si CU CE DREPT stabileste ca o minoritate este mai importanta, si ar trebui sa aiba mai multe drepturi, decat altele?

  13. Politicienii sunt cei care învrăjbesc relaţiile interetnice, maghiarul de rând se înţelege cu românul de rând

  te contrazic, nu e „prejudecata maghiarofona” ci trista realitate.
  „limba maghiara ar trebuie sa fie OBLIGATORIE”.
  „nu ii reprezint pe romani, ii reprezint pe cetatenii maghiari din Romania”.

  „am ratat” reactiile si declaratiile indignate ale minoritarilor maghiari la aceste afirmatii, si alte asemenea.
  poate din cauza ca au cam lipsit?
  cred ca am vazut doar pe net, vreo 2-3 voci firave. si cam atat.

  n-am vazut primar maghiar (de exemplu) care sa ia atitudine, si sa spuna:
  domnii astia sunt niste cretini, si au vorbit in nume propriu. comunitatea maghiara din orasul / comuna / satul meu NU DORESTE ca limba maghiara sa fie obligatorie, ci optionala, II CERE parlamentarului european x-lescu sa-si ceara scuze pentru afiramtia facuta a.s.o.

 • Tihi

  @ dracu

  8. Politicienii UDMR nu au spus niciodată cp trebuie urmat calea independenţei, cum a fost în cazul Kosovo. Maghiarii din România cer numai autonomie. Kosovo ar trebuii mai mult să fie o lecţie celor care cred că soluţia alungării unei minorităţi de această dimensiune este realizabilă.

  9. Tu habar nu ai cât sunt de iubiţi sau urâţi politcienii maghiari în Secuime.

  12. Răspunsul este foarte simplu: numărul minorităţii şi nivelul de dezvoltare al societăţii sale.

  13. Ai scos unele declaraţii din context:

  – Limba maghiară ar trebuii să fie obligatorie, în localităţile unde există o comunitate minoritară însemnată. Idea este de a ne învăţa reciproc limba în regiunii unde locuim împreună. Dacă luăm ca bază idea de cel puţin 20% din populaţie să fie minoritară ca acest lucru să se aplice, putem zice că această idee ar putea fi aplicată cam în 30% din localităţile din Transilvania. Nu este mult deloc. Nu cred în obligativitatea limbii maghiare, însă cred că art trebuii acordată posibilitatea măcar opţional în aceste localităţi. Poţi să citeşti şi o explicaţie aici:
  http://tihamer.wordpress.com/2008/10/23/intelegerea-incepe-de-la-limba/
  Asta nu atinge cu nimic obligativitatea sau oficialitatea limbii române.

  – Un parlamentar UDMR chiar îi reprezintă pe alegătorii săi, deci pe maghiarii din România. Est un fapt electoral.

 • dracu

  am inteles, Kosovo e un soi de aratat pisica. „bai, daca nu ne dati ce vrem, uite ce o sa se intample”.

  ma refeream la faptul ca politicienii de etnie maghiara sunt respectati de catre romani (inclusiv de catre mine) la fel de mult ca cei romani. mai precis, majoritatea sunt niste hotzi, carora le pasa de alegatori la fel de mult cum doresc io autonomie pe criterii etnice 😀

  n-am scos nimic din context, ci pur si simplu mi-a fost lene sa scriu toata fraza.
  tie poate ti se pare scuzabil ca un cetatean sa fie OBLIGAT sa invete o limba care nu este limba oficiala a statului. mie nu mi se pare scuzabil.

  nici daca sunt intr-un oras 999.999 unguri si 1 roman, n-o sa accept nici in 1.000 de ani ca e ceva democratic si civilizat sa obligi romanul sa invete ungureste.

  accept echivalenta pentru Ungaria: daca ar fi un oras cu 999.999 romani, si un singur ungur, ar fi o incalcare GRAVA a drepturilor si libertatii acelui cetatean ca el sa fie obligat sa invete limba romana.

  sunt de acord cu prezenta OPTIONALA a limbilor minoritatilor, oriunde exista si a ORICAREI minoritati (nu doar cea maghiara), dar chestia cu obligativitatea este un caz clar de extremism. ori Vadim, ori Marko, tot un drac. amandoi poeti, amandoi hotzi, amandoi extremisti.

  dar e trist ca reactia maghiara la declaratiile tampite ale lui Marko a fost extrem de palida de de putin publica.

  e cel putin o prostie, marlanie si nesimtire, daca nu o declaratie extremista (eu consider a 2-a varianta), sa spui ca tu, platit din banii contribuabilului roman, ii reprezinti numai pe aia maghiari. si pe aia romani nu.

  intr-o tara civilizata, o asemenea declaratie ar fi adus cel putin demisia / demiterea impricinatului.

  culmea e ca domnul cu pricina era apreciat si de multi romani, si multi l-au votat.

  un parlamentar maghiar ii reprezinta pe alegatorii sai. INDIFERENT de etnia lor.

  ai ceva impotriva daca iti spun ca eu am votat cu un armean la ultimele alegeri? care candida din partea uniunii armenilor. desi sunt roman.

  avand in vedere declaratii ca cea de mai sus, cam pe cand preconizezi ca o sa votez eu un politician udmr-ist? 😀

  in legatura cu raspunsul ala simplu, nu mi se pare asa de simplu.
  exista legislatie in domeniu? „de la tz milioane, sau X % trebuie sa bla bla”?
  nu
  exista o practica unitara?
  nu
  au romanii din Ungaria aceleasi drepturi cu ungurii din Romania?
  nu
  au alte minoritati in Romania aceleasi drepturi cu maghiarii?
  nu
  trebuie sa acceptam ca maghiarii merita mai mult, doar pentru ca asa vor ei?
  NU.

  raman ferm la ideea mea:
  nici o minoritate nu trebuie discriminata, in nici un fel.
  ce drepturi au maghiarii ar trebui sa aiba si tiganii, si chinezii, si arabii, si turcii, si armenii a.s.o. NIMIC in plus.
  nu vad sensul unei minoritati privilegiate, nu vad de ce am insulta celelalte minoritati acceptand ca ei sunt mai prosti ca ungurii, si merita mai putin.

  faptul ca minoritatea maghiara e mai veche = 0. tatarii sunt cam la fel de vechi.
  faptul ca sunteti mai multi decat rusii = 0. sunteti mai putini decat tiganii.

  gasesc agasanta pretentia maghiarilor de a fi mai egali decat alte minoritati.

  am mai vazut, parca si pe blogul tau, cetateni romani de etnie maghiara, simtindu-se insultati cand li s-a spus ca sunt cetateni romani.

  pentru toti cei care simt chestia asta, am o propunere: cetatenia romana nu e obligatorie, si nu-l opreste nimeni pe cel care nu se simte apartinand acestei tari sa ramana cetatean roman. ei pot renunta oricand la „rusinea” asta. in fond, au renuntat destui, chiar romani fiind, asa ca nu vad care e problema.

  cand o sa vad inscriptii in tiganeste in satele maghiare unde sunt tigani peste 20%, o sa fiu convins de buna credinta a maghiarilor. desi n-am umblat extrem de mult ptin tara, n-am vazut inscriptii in tiganeste nicaieri. si pun pariu ca sunt macar cateva sate unde tiganii sunt peste 50, nu 20%.

  astept sa aratati voi toleranta mai intai, si cum procedati cu tiganii, in satele unde exista minoritati tiganesti.
  si propun sa primiti aceleasi drepturi pe care le dati lor 😀

 • Luke

  „Un parlamentar UDMR chiar îi reprezintă pe alegătorii săi, deci pe maghiarii din România. Est un fapt electoral.”

  Cum ar fi ca primarul din Sibiu sa spuna ca el reprezinta numai sasii? Desigur ca in cazul lui se site clar ca a fost votat si de romani, sunt sigur ca putem gasi si reprezentanti UDMR in cazul carora sa fie la fel de clar, dar pentru absolut nici unul nu ai cum sa deduci ca nu a fost votat de cel putin un roman (eventual daca a fost votat de un singur om si acela este el insusi). Absolut nici un proces logic nu-ti poate justifica o astfel de afirmatie.

 • Serban

  Salut,

  mi-au placut ambele articole. Scris aproape profesionist (desi chiar si profesionismul are problemele lui cum ar fi usoara manipulare prin omitere). No problem. Calitate exceptionala si evident mult peste mesajul UDMR care este cam singurul care ajunge pana la Bucuresteni.

  Vreau sa imi exprim si eu punctul de vedere referitor la autonomie si sper sa fie privit nu ca o pozitie contra ci ca un argument de bun simt.

  Eu consider ca autonomia care se acorda unor regiuni cu o populatie minoritara etnic – deci autonomie pe criterii etnice, – este un concept gresit deoarece autonomia pe criterii etnice ar trebui acordata doar din punct de vedere cultural (etnic = cultural). Pe cand o autonomie extinsa presupune un sistem de conducere, birocratic si un aparat de stat propriu. Aceasta autonomie care (cred eu ca) se cere in tinutul secuiesc este autonomia completa in care, daca exista aparat de stat propriu, inclusiv finantele si economia sunt autonome – pentru ca nu se poate altfel. Ori folosesti sistemul statului mama si atunci nu mai e autonomie, ori te descurci singur.

  Acum, problema este ca acest tip de autonomie extinsa (bazata pe criterii etnice) functioneaza doar daca zona respectiva se poate autosustine si este infloritoare din punct de vedere economic. Iar exemplul clar este Barcelona. Acolo autonomia se poate autosustine si totul e ok.

  La polul opus este tara basca unde situatia economica este una destul de precara si efectele se vad destul de bine de catre toata lumea.

  Acum intrebarea mea este: poate tinutul secuiesc sa se autosustina din punct de vedere economic sau chiar sa fie infloritor? Are nevoie de sprijin din partea guvernului Roman? Ar fi corect in cazul in care ar exista autonomie si autoguvernare ca restul cetatenilor romani care sunt integrati in sistemul de stat Roman sa cotizeze ca sa trimita bani intr-o regiune autonoma care nu vrea sa fie parte din sistem?

  Discutia poate continua la nesfarsit dar concluzia este ca eu si probabil multi altii nu as avea nici o problema cu autonomia atat timp ca secuii ma conving ca se pot descurca singuri. N-am nici un acces de tip patriot ca n-am fost niciodata in judetele alea si probabil nici nu voi ajunge prea curand. Dar sunt un tip pragmatic al mileniului trei si pentru mine conteaza MULT ce se intampla cu taxele pe care la platesc si ce primesc la schimb. Cat ar fi numai costul infiintarii unei regiuni autonome? Cate autostrazi s-ar putea construi pe banii respectivi? Pot secuii sa isi plateasca costurile infiintarii? Are Ungaria de unde sa dea banii acestia?

  Si apropos, din aceleasi motive pecuniare nu sunt de acord cu unirea cu Basarabia. Asta-s eu. Oricine imi zice ca nu sunt patriot – 3 cuvinte: je m’en fous!

  Bafta la toti.

 • Serban

  As vrea sa mai adaug ceva, ca sa subliniez ce am spus mai sus.

  Daca ar exista regiunea autonoma si daca regiunea autonoma ar duce-o mult mai bine ca restul tarii (economie, curatenie, civism, etc.) m-as apuca sa invat limba maghiara si m-as muta la Targu Mures probabil.

  Deocamdata cunosc multi cetateni de etnie maghiara care au firme de succes, pozitii de succes sau sunt chiar politicieni de succes (exemplu Orban – PNL) chiar aici in Bucuresti. De ce? Pentru ca toata lumea se duce unde sunt banii.

  Asa ca, atunci cand vine vorba despre orice, singurul argument care chiar functioneaza in realitate este „follow the money”.

  Repet astept sa vad puterea economica a secuilor inflorind, pun stampila pe autonomie, si ma apuc de invatat limba maghiara. Pana atunci…

 • Radu S

  Dar dacă zici de Funar, zi vreo două și de „prietenul” Tökés, de opiniile lui mai mult sau mai puțin voalate, și de echilibrul vise – responsabilitate din repertoriul lui 😉

 • Egy Gondolat Bánt

  Pt. Şerban: există o autonomie în situaţia de care spui, şi aceea este autonomia găgăuză.

  Găgăuzia există pe criteriu exclusiv politic. Găgăuzii şi-au cam pierdut limba (vorbesc mai mult rusă) iar Găgăuzia e o stropire pete mici pe hartă.

  Nu are teritoriu contiguu, nu are zone economice avansate (Comrat e un oraş unde „nu se întâmplă nimic”, pt. a-l parafraza pe Sadoveanu) şi vâna găgăuză se mai învârtoşează o dată la 4 ani, când se alege Başkanul regiunii.

  Preşedintele Voronin însuşi a susţinut că Găgăuzia este de fapt o construcţie finanţată de la bugetul central, şi care probabil să s-ar prăbuşi dacă s-ar închide robinetul cu parale de la Chişinău (Moldova nu o face pt. mai are de reglementat situaţia cu Transnistria).

  Referitor la logica bazată exclusiv pe bani, aici greşeşti destul de mult. Germania însăşi, care-i un stat cu lungă tradiţie federală, are măsuri de genul „landul care scade sub un barem este subvenţionat, iar landurile ‘fruntaşe’ sunt taxate mai mult”.

  Este o politică normală, pt. că altfel nu faci decât să adânceşti inegalităţile – ceea ce ar fi o politică iresponsabilă pentru orice ţară din lume.

  Deci, Secuimea – autonomă sau nu – ar trebui susţinută de restul ţării dacă ar fi necesar (cum este şi acum, cred – deşi nişte date precise m-ar putea uşor contrazice).

  Referitor la unirea cu Basarabia, iar greşeşti. O Românie mai mare înseamnă o piaţă de desfacere mai mare. O perioadă Basarabia ar trebui să fie susţinută de rest, dar ar deveni şi piaţă de desfacere, plus sursă de forţă de muncă. Iar printr-o politică judicioasă s-ar putea ridica substanţial pentru a contribui la economia naţională.

  Cei săraci AU nevoie de ajutor pentru a se ridica. E valabil şi pentru secui, şi pentru basarabeni, şi pentru români, şi pentru oricine. Şi nu înseamnă act de caritate, ci pur şi simplu valorificarea unor resurse umane – care-s cele mai importante în ziua de azi.

  Fă comparaţia cu „unirea” dintre statele din Est cu UE şi vei înţelege. „Unirea” aia s-a făcut nici din dragoste şi nici din „principii europene”.

  S-a făcut din pur interes – atât al lor, cât şi al nostru.

 • Petru Clej

  Tot ceea ce spune Șerban se prăbușește ca un castel de cărți: în 2004 PIB-ul Țării Bascilor (una dintre regiunile cele mai dezvoltate ale Spaniei) era cu 20% mai ridicat decât media UE – vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Basque_Country_(autonomous_community). Iar regiunea de succes din nord estul Spaniei nu se numește Barcelona, ci Catalonia.

  Un nou exemplu de practicare a sportului național românesc – vorbitul după ureche.

 • István

  În primul rând ii urăm bun venit lui Şerban indiferent de poziţia lui. Sper să se mai întoarcă, pentru că vom auzi păreri diversificate şi aşa vom creşte mari pe blog.

  Părerea mea este că autonomia Ţinutului Secuiesc a fost gândită şi este gândită în continuare ca şi o asigurare pentru păstrarea identităţii. Nu cred că din punct de vedere economic situaţia ar fi mai roz după eventuala obţinere a autonomiei. Foarte bine puncta Şerban, banii vorbesc. Însă ceea ce cred eu este că cei ce trăiesc acolo nu se vor muta pentru bani mai mulţi altundeva. Eu nu sunt secui, am venit la Bucureşti la lucru, dar aş pleca înapoi fericit chiar dacă aş primi chiar mai puţini bani, însă voi sta aici pentru dobândirea experienţei, iar după… Nu oricine pleaca aşa câteva sute de kilometrii.

  Toate cele bune,

 • Lucian*

  Cred ca ar trebui sa incep prin a spune: FELICITARI PENTRU LIMBAJ! Cred ca este primul articol pe care-l vad comentat civilizat si politicos si fara injurii…
  Ori s-au civilizat comentatorii, ori s-au maturizat…
  Observ ca apare si o harta genetica a Ardealului care cred ca ar fi fost mai bine sa fie si „tradusa” :).
  Eu cred ca s-a facut si se face o mare greseala prin enclavizarea oarecum voita a acestei regiuni.
  Daca ar fi trecut 2-3 autrostrazi prin regiunea aceea, in 50 de ani nu ar mai fi fost nici o problema.
  Pana una alta, eu care ma cam aprindeam destul de iute am primit o lectie de la un bun prieten cu nume maghiar care mi-a spus ceva adanc:
  – Indiferent cine castiga, romanii sau maghiarii, eu pierd oricum. Sunt si una si alta, deoarece am in familie din toti.

 • Serban

  pentru Egy.

  De greseala cu Catalonia mi-am dat seama dupa ce am trimis posturile si nu am mai vrut sa spamez blogul – asta e, imi asum. Am fost de doua ori la Barcelona si poate de aceea cand ma gandesc la Catalonia zic Barcelona, ca acolo este inima.

  Prima oara am fost in 2001 si a doua oara anul asta. Am vazut diferente majore – nu stiu de ce dar parca situatia s-a schimbat, si Catalonia a devenit mai independenta intre timp… Habar n-am. Stiu ca atunci in 2001, catalonii ii urau pe spanioli mai mult. Auzeam „legende urbane” ( 🙂 ) ca politistii sunt spanioli si daca te intrebau ceva trebuia sa raspunzi in spaniola (desi multi cataloni nu cunosc limba), ca se plangeau ca platesc prea mult pentru Spania (totusi e una dintre cele mai bogate regiuni ale spaniei) si ca le-ar prinde bine banii, ca majoritatea catalonilor cand calatoresc in spania zic ca pleaca in strainatate, etc… Atunci m-am indragostit de Barcelona, mi se parea un oras fantastic.

  Dupa opt ani, nu am mai auzit nici una dintre cele de mai sus. Se pare ca acum au probleme mult mai mari decat in trecut – nu stiu de ce, banuiesc ca toata lumea are. Cert este ca atunci cand au dat de probleme toata tensiunea a scazut. Acum nu mi-a mai placut Barcelona. Un oras mai murdar, mai plin de emigranti indieni, chinezi, pakistanezi, etc. Lumea era mai blazata si se vedea.

  Despre tara Basca sincer nu am stiut ca a avut asa o evolutie. Cred ca nu m-am mai informat de mult. Bravo lor! Am impresia ca din cauza asta au mai rarit-o cu atacurile teroriste. Cum spuneam – unde exista bani nu exista probleme si tensiuni.

  Referitor la exemplul Germaniei: au platit si inca platesc alipirea. Nu e nevoie sa amintesc ce parere au vesticii despre asta. Acum cred 6 sau 7 ani am avut norocul sa stau de vorba cu o tipa din germania de est care mi-a daramat toate prejudecatile despre germania si ce super putere economica este printr-o simpla replica: nu ne permitem pentru ca nu avem bani – somajul este foarte ridicat in Germania de Est. Reamintesc asta era acum 6 sau 7 ani.

  Este ok ca regiunile mai bogate sa plateasca regiunile mai sarace ATATA TIMP cat se supun sistemului de stat comun. Cum ar fi ca noi sa NU intram in EU si totusi sa primim banii de la ei ca si cum am fi? Ciudat nu? Daca ei ne dau bani, noi in schimb trebuie sa acceptam Parlamentul European ca fiind institutia suprema legislativa. E adevarat ca nu prea da legi obligatorii, dar conform regulilor jocului, daca ar vrea ar putea – se numesc REGULATION (A regulation is a legislative act of the European Union which becomes immediately enforceable as law in all member states simultaneously. – Wikipedia) si sunt obligatorii din momentul adoptarii fara arobare in parlamentele statelor membre.

  Referitor la exemplul Gagauziei – nu cunosc deloc acest subiect, imi pare rau. Deci trebuie sa te cred pe cuvant.

  Referitor la Basarabia: pur si simplu nu ne permitem ca sa sustinem financiar Basarabia pana cand incepe sa devina productiva – uita-te la exemplul Germaniei.

  Referitor la integrarea in UE: nu cred ca motivele sunt asa de simple cum ar fi „piata de desfacere” sau „forta de munca”. Pana una alta, si Spania si Franta si Germania si Romania, tot din China importa. Si Anglia si Franta si Germania (nu Romania … inca) sunt invadate de emigranti indieni, pakistanezi, algerieni, etc… ca sa nu mai punem la socoteala romanii si polonezii. Deci ce au castigat?

  Mai degraba cred ca este vorba de ratiuni geopolitice care evident nu pot fi declarate si atunci se arunca la omustenii ca noi „piata de desfacere” si „forta de munca”. Na. La ce le-a folosit forta de munca acum cu criza asta si cu somajul in crestere pe tot mapamondul?

  Cand vorbesc de ratiuni geopolitice (speculez un pic acum) ma refer la marele El Dorado din zilele noastre – zona marii caspice si sincer nu inteleg ce naiba au de gasit acolo? Cat petrol cred ca este? Zic asta pentru ca acum doar Rusia si SUA au influenta in zona. Rusia prin pozitie si Americanii prin cele doua „razboaie impotriva terorismului”. Cred ca UE a vizat integrarea Turciei din aceste motive (care are granita cu Irakul) si evident ca nu puteau integra Turcia fara Bulgaria, si nu puteau integra Bulgaria fara Romania. Asa ca lucky us. Ce mari si tari suntem! Nu?

  Pentru Istvan:

  Pentru pastrarea identitatii nu este nevoie de autonomie extinsa. Este cred eu indeajuns autonomia culturala. Ce inteleg eu prin autonomie culturala? Asta:

  – toate actele culturale (de la scoli pana la teatre, obiceiuri, etc.) sunt platite de statul roman DAR cheltuielile sunt ordonate de un consiliu cultural autonom pe criterii etnice.

  Gresesc cu ceva?

 • echoofsilence

  Ia te uita, vechii mei prieteni. Respect parerea maghiarilor dar AUTONOMIE=NICIODATA.
  NU VA PLACE ROMANIA, V-AM MAI ZIS, PLECATI FRATILOR IN UNGARIA!!!!!!!!!!!!!!

 • Petru Clej

  Tihi, când îl sancționezi pe acest derbedeu care se ascunde sub aliasul echoofsilence, și care incită la ură interetnică?

  Explică-i că cetățenii de etnie maghiară ai României au EXACT același drept să se afle în această țară ca și el. Ba poate cei mai mulți dintre ei au rădăcini mai profunde în Transilvania decât numeroși români aduși de Ceaușescu din Moldova de la coarnele plugului, prima generație încălțată.

 • Tihi

  Da, ai dreptate. Cred că a fost ultima dată când o astfel de strigare şovină apare pe blogul nostru!

 • solovastru

  Pt Serban: Cred ca gindesti foarte simplist .Acum e criza mondiala e adevarat si economiile multor state nu prea mai produc oferta de locuri de munca si logic ca acum procesul va fi exact invers fata de pina acum: adica o parte din imigranti se vor intoarce acasa.Dar trebuie sa iei in calcul perioada foarte lunga de dezvoltare puternica a economiei.Atunci era clar ca economiile puternice produceau un surplus de locuri de munca pe care nu-l puteau acoperi cu proprii cetateni si logic aveau nevoie de imigranti .Germania pe care o dai tu exemplu sustinea peste 2 000 000 de turci plus alte milioane de alte nationalitati.Unii dintre astia stateau e adevarat pe strada dar mare parte lucrau.Cu ce ar fi acoperit ei acele locuri de munca si vorbim de milioane nu de cateva? Si la fel erau si alte state dezvoltate : SUA , Marea Britanie , Franta , Italia. Pina si Romania in acesti ani de dezvoltare avea un surplus de locuri de munca pentru ca multa lume era plecata afara .Din acel motiv s-au adus confectionere chinezoaice, muncitori in constructii chinezi (in iasi la proictul Palas din centrul orasului lucreaza peste 2000 de muncitori chinezi).Acum e criza e adevarat dar ea nu va dura o vesnicie.Cind economia se va redresa eu cred ca integrarea Basarabiei va fi ceva benefic din cauza fortei de munca mai ieftine si a pietei de desfacere pe care o reprezinta.

 • Egy Gondolat Bánt

  Pt. Tihamer: poate ar trebui să-l cenzurezi şi pe Petru Clej pentru mesajele anti-româneşti, generalizările la nivel naţional şi insultele pline de mojicie cu ţintă atât personală cât şi naţională cu care îşi împodobeşte aproape fiecare mesaj.

  Iată două astfel de „gems” (generalizări lipsite de ruşine):
  1) „vorbitul după ureche” = „sport naţional la români”.
  2) „numeroşi români aduşi de Ceauşescu din Moldova” = „prima generaţie încălţată”.

  Despre insulta adresată lui EchoOfSilence în las pe acesta să răspundă. Subliniez că EchoOfSilence n-a făcut decât să reitereze un clişeu (tâmp ca orice clişeu, inclusiv clişeele anti-româneşti atât de dragi lui Petru Clej) şi NU a incitat la ură interetnică (probabil Petru Clej are nevoie de un dicţionar pentru a învăţa ce înseamnă „a incita la ură interetnică”).

  Pt. Petru Clej: (ne)stimate domn Clej, numeroşii români aduşi de Ceauşescu din Moldova „de la coarnele plugului, prima generaţie încălţată” erau (probabil) ţărani care au făcut cel puţin O ŞCOALĂ PROFESIONALĂ pentru a lucra în întreprinderile din Ardeal.

  Că erau prima generaţie încălţată sau nu, asta nu pot şti. Ştiu sigur că acei ţărani (mai mult sau mai puţin) săraci au urmat o şcoală, au învăţat o meserie, şi s-au stabilit acolo unde regimul vremii respective le-a dat posibilitatea să câştige o bucată de pâine.

  Un astfel de exemplu este unchiul meu, fratele bunicii, care s-a stabilit din tinereţe în Braşov, a fost 40 de ani contabil la întreprinderea Steagul Roşu, a muncit cinstit, a întemeniat o familie, a crescut un copil acolo şi a fost un om de o delicateţe rară, ce poate da oricând clasă dezechilibrului verbal pe care dta îl manifeşti în mod constant.

  Este uimitor cum un jurnalist care se pretinde un deschizător de minţi se poate coborî atât de jos în a insulta şi a arunca cu vorbele într-un mod atât de bezmetic, cu atâta uşurinţă, şi pe deasupra pretinzându-se un curajos apărător al adevărului.

 • Zgayby

  Bun, e ok. Veniti cu justificari ca trebuie sa fiti aici si ca trebuie sa aveti drepturi. Dar ati incercat sa va puneti si in locul majoritatii? Cum oare e posibil ca – sa zicem- 15 milioane de oameni sa aiba acceasi impresie despre minoriatea maghiara? Oare toti sunt prostiti si cred un neadevar? Oare s-au creat miturile astea urbane (in romana le spunem zvonuri) pe nedrept?
  Am avut in facultate un coleg care era singurul ungur din tot anul (poate si din facultate) si care a spus ca dupa el ar omori toti romanii din tara. Iar noi toti, simtindu-ne ofensati l-am linsat. Nu, de fapt l-am izolat pentru opiniile gresite. Asa a inceput experienta mea cu ungurii. De atunci mi-am zis ca e un caz singular, si ca trebuie sa trec peste asemenea prejudecati. Doar ca intr-un satuc din Covasna limba romana nu e cunoscuta. Am mai zis asta: macar sa raspundeti la buna ziua si sa nu va uitati urat…

 • dracu

  @Petru Clej
  poate n-ar strica, daca tot dai lectii altora, sa te abtii de la
  „numeroși români aduși de Ceaușescu din Moldova de la coarnele plugului, prima generație încălțată.”

  nu se rezolva autonomia maghiarilor insultandu-i pe cei din alte regiuni.

  sau e ok sa insulti pe oricare altii, in afara de maghiari?

  un moldovean din „prima generatie incaltata”.

 • Egy Gondolat Bánt

  Pt. Şerban: nu este greu să demonstrezi că imigraţia forţei de muncă are un efect benefic asupra economiilor deschise la aceasta. Da, inclusiv „înapoiaţii” de pakistanezi, indieni, polonezi sau români.

  Problemele care apar cu imigranţii sunt cauzate de eşecul politicilor imigraţioniste ale statelor respective, cărora le-ar place să aibă doar beneficiile unei populaţii dispuse la muncă disciplinată pe bani puţini şi fără multe pretenţii, dar nu vor să adreseze si problemele de integrare aferente.

  Este ipocrizia occidentală cauza, dragă Şerban (inclusiv cu violatorii ţigani români din Italia), şi nu fenomenul imigraţiei, care a existat de când lumea şi va exista cât lumea.

  Aspectul geo-politic al integrării europene nu constă în resursele din Caucaz, ci în faptul că occidentalii au priceput, poate prea târziu, că în loc să facă ordine cu bâta stil Yugoslavia, este mult mai benefic să integreze ţările mai înapoiate pentru a le ridica puţin, dezamorsând astfel potenialele conflicte (inter-etnice, dar nu numai). Iar extinderea Uniunii a fost şi un beneficiu economic, dovadă stau investiţiile olandeze, franceze, germane şi italiene din Românie.

  Cât despre respectul legii, ungurii sunt printre cele mai docile şi lipsite de probleme minorităţi din Europa. Dincolo de nişte animozităţi (foarte vechi şi bine înşurubate) şi de un sac bine îndesat de stereotipuri de ambele părţi, nu sunt probleme cu ei.

  Ungurii RESPECTĂ legea, Şerban, deci potrivit criteriului legalităţii de care spui, au dreptul la toată asistenţa de care se bucură orice cetăţean român.

  În ipoteza unei secuimi autonome, nu cred că lucrurile s-ar schimba radical. Ai noştri urlă de 20 de ani că românii din Secuime sunt asupriţi, dar mult prea puţini merg pe acolo să vadă cum e realitatea de fapt, nemaivorbind de a şi locui în zonă pt. a cunoaşte lucrurile mai bine şi la prima mână.

 • olahus

  „Am avut in facultate un coleg care era singurul ungur din tot anul (poate si din facultate) si care a spus ca dupa el ar omori toti romanii din tara.”
  Eu am intalnit multe persoane pe forumuri, cel mai probabil romani, care spun ca ar trebui omorati toti ungurii din tara. Sunt peste tot uscaturi…

 • Petru Clej

  Observați cum sar în sus iritați cei care incită în permanență la ură împotriva ungurilor din România. Asta e dubla măsură – e OK să-i trimiți pe ungurii din România în Ungaria „dacă nu le convine” – cea mai clară incitare la ură interetnică – dar să sari în sus atunci când ți se atrage atenția, ce e drept în mod sarcastic, despre propriile-ți origini.

  Am să vă aplic acest tratament, domnilor șovini, până vă veți dezvăța de aceste clișee învățate sau moștenite de la regimul național-comunist.

  Uitați-vă un pic la Tihi și la olahus și învățați de la ei cum să vă comportați în secolul XXI.

 • Petru Clej

  Domnule Șerban scrieți despre Barcelona:

  „Un oras mai murdar, mai plin de emigranti indieni, chinezi, pakistanezi, etc. ”

  Ați uitat să adăugați: „…care nu sunt albi, ca noi românii”.

  Îmi închipui ce dezamăgire ați avea la Londra sau la Paris.

 • echoofsilence

  @Petru Clej
  Domnule Clej, derbedeu probabil esti tu. Eu nu am incitat la ura interetnica deoarece nu tin minte sa fi spus ca maghiarii sa fie, nu stiu ucisi, sau bagati cine stie unde, prin lagare. Am afirmat ca maghiarii carora nu le place Romania pot pleca lejer peste granita, in Ungaria. Care este de fapt problema dvs.? Ca altii au si alte opinii si nu toate coincid cu modul dvs de gandire? Asta e, este libertate de exprimare si dumneata ar trebui sa te obisnuiesti cu asta.

 • echoofsilence

  @Pt Petru Clej.
  Domnule Clej, eu nu sunt moldovean. Si chiar daca as fi, care e problema. Vezi ca si dumneata inciti la violenta prin limbajul pe care il folosesti. Sper ca aceste comentarii ale mele sa fie publicate deoarece am dreptul la replica. Sau cel putin cred ca inca il mai am pe acest forum.

 • Petru Clej

  Și încă ceva: lăsați-o mai moale cu cuzațiile de anti-românism, că n-aveți un monopol în materie și nu v-a îndrituit nimeni să acordați certificate de bun român.

  Anti-român este acela care incită la expulzarea în masă a unui grup de cetățeni români numai pe motivul că au alte opinii decât el. Ce urmează? Purificarea etnică? Genocidul?

 • István

  Domnilor,

  Nu are rost să începem o polemică pe tema asta. Suntem prea puţini pe blog ca să nu lăsăm oamenii să îşi exprime părerile, oricare ar fi ele.

  Cine a spus ca 15 milioane de români urăsc ungurii? De unde ai ajuns la această sumă. Uite că este aici Olahus şi mai mulţi alţii pe blog care nu urăsc ungurii. Doar ei fac ca suma ta să fie incorectă.. La fel la unguri. Cat despre cei din Covasna, iarăşi generalizezi. Daca ar fi să îţi răspund, aş spune că toţi bucureştenii se uită urât la mine şi mă urăsc, ceea ce clar nu este adevărat.

  Daca cineva crede că e o soluţie plecarea noastră în Ungaria, aste e.. E părerea lor. Aşa ar rezolva ei problema minorităţilor. Cât despre moldoveni, tot ce pot să spun este că, după experienţa mea. ei sunt cei mai supăraţi pe noi, şi poate este explicabil, luând în considerare situaţia economică precară şi dezinformarea permanentă.

  O zi liniştită tuturor.

 • Tihi

  @ Egy

  Nu cred că este „atni-românism” să îţi critic ţara sau oricare dintr-e guvernele, proiectele, faptele sale. Nu eşti mai puţin patriot dacă zici la unele lucruri pe nume.

  Cea ce îmi cereţi în legătură cu Petru Clej îmi aminteşte de radicalismul republicanilor din America care îşi revendicau patriotismul doar lor, făcându-i pe democraţi, şi pe toţi care erau împotriva războilul cu Irak trădători. Ei, după cum se vede se pare că totuşi nu au fost trădători, şi au făcut foart ebine că şi-a criticat guvernul şi actele ţări lor.

  Poţi să îţi jubeşti ţara în multe feluri, poţi să îi vrei binele pe mai multe căi. Fiecare are dreptul să zică ce crede că e un drum de urmat şi ce nu.

  Deşi este adevărat că Petru Clej are câteodată un limbaj neadecvat, agresiv, comentariile lui sunt exemple a unui liberalism progresiv vestic care încă lipseşte cu desăvârşire din mass-media românească. Din păcate.

 • caporal

  „numeroși români aduși de Ceaușescu din Moldova de la coarnele plugului, prima generație încălțată.”.Asta da exemplu de liberalism progresiv vestic.
  Acest Petru Cluj isi permite sa jigneasca pe toata lumea, si totdeauna se gasesc scuze pentru aberatiile ipochimenului sinistru.
  Vede peste tot instigari la violenta, pogromuri impotriva maghiarilor sau tiganilor,etc.
  Cine indrazneste sa-l contrazica este facut imediat frustrat,patrioretard(iar exemple de liberalism progresiv).El nu critica aproape niciodata, doar arunca cu jigniri in stanga si dreapta,dar asta este permis atat timp cat arunca cu jigniri in directia care trebuie.

 • echoofsilence

  Atat timp cat vor exista pe fata Pamantului va exista si nationalismul. Cele doua notiuni nu pot fi despartite. Fiecare reprezentant al natiunii „X” va fi patriot si va lua apararea natiunii sale. Degeaba se pune accent in zilele noastre pe europenizare. Pe „Batranul Continent” este altceva decat in SUA. Acolo exista o singura limba, in principiu, care se vorbeste de la o Coasta la alta. Pe cand in Europa, exista mai multe natiuni, mai multe limbi vorbite si curente nationaliste care apartin fiecarei populatii in parte.
  Cred ca e ceva natural sa fii nationalist. Nu cred ca vreun roman adevarat nu isi iubeste tara. Dupa cum nu cred ca vreun maghiar adevarat nu iubeste Ungaria.

 • dracu

  „domnule” Clej,
  EU SUNT MOLDOVEAN!

  daca dumneata, prin faptul ca, intamplator, te-ai nascut in alta regiune, te consideri cu ceva mai presus decat mine, am niste calificative mult mai serioase la adresa dumitale decat faptul ca eu sunt la prima sau a 2-a generatie iesita din opinci.

  Tihi,
  te rog sa ne lamuresti daca pe pagina ta e ok sa ii insulti pe toti cei care nu-s maghiari. si in particular pe moldoveni.

  daca un ziarizd precum „domnul” Clej are voie sa ii insulte pe moldoveni sau oricare altii, fara a fi tras de urechi la fel de prompt ca cei care le recomanda maghiarilor sa-si gaseasca o tara pe placul lor, cred ca asta spune extrem de multe despre atitudinea maghiarilor (culmea, a unora mai educati si mai toleranti), ca si despre atitudinea UDMR, pe care o reprezinti.

  ceea ce ti se cere in legatura cu acest „domn” este sa folosesti aceeasi unitate de masura cu cea in cazul lui echoofsilence.

  si, s-avem pardon, dar daca atitudinea lui jignitoare fata de alti co-nationali o denumesti „liberala”, poate n-ar strica sa mai rasfoiesti manualele alea care te-au facut expert in comunicare politica. s-ar putea sa descoperi ca e alta definitie a liberalismului decat „cei care ii insulta pe moldoveni”.

 • echoofsilence

  Domnilor unguri, incercati sa priviti si din punctul meu de vedere, acela al unui roman simplu, care nu e nici bogat, nici frumos si cu siguranta nu e nici vreun geniu neanteles.
  In Romania minoritatea maghiara cred ca are cele mai multe drepturi din toate tarile din jur in care se gasesc etnici maghiari. Aveti acces la educatie, prin scolile cu predare in limba maghiara, aveti acces la studii superioare tot in limba maghiara la Universitatea Babes-Boliay(sper ca am scris corect), vocea reprezentantilor vostri in Parlament se poate face auzita oricand in fata alesilor si in fata natiunii romane, aveti emisiuni in limba maghiara pe postul public de televiziune, ati fost la putere in Romania, prin prisma aliantelor UDMR-ului cu diverse partide politice, ce mai vreti???
  De ce tineti voi asa de mult sa provocati romanii sa va deteste prin aceste manifestari de autonomie, care practic ar fi un fel de rapt teritorial fata de Romania?

 • Tihi

  @ Petru Clej

  Ştiţi foarte bine că sunt de acord cu marea majoritate a gândurilor pe care le reprezentaţi. Cred sincer că ideile prezentate pe acum.tv sunt foarte necesare dezvoltării mentalităţii româneşti naţionaliste rămasă undeva între secolele XIX şi XX:

  Totuşi trebuie să vă rog public să aveţi puţină grijă de limbajul dvs. folosit în unele comentarii. Unele caracterizări, adjective sunt totuşi prea tari, aruncate prea uşor. Nu zic că ar fi prea diferit la unii comentatori de parte celaltă. Totuşi ca să păstrăm tonul decent al blogului este nevoie de cooperarea tuturor, deci şi al dumneavoastră.

  Cred sincer că printr-un limbaj mai controlat puteţi să transmiteţi ideile dvs. cu mult mai mult succes. Acesta este interesul comun al tuturor liberalilor progresişti. Şi al meu şi al dvs.

  Mulţumesc pt. înţelegere.

  @echosofsilence

  Nu avem cele mai multe drepturi dintre maghiarii de peste hotare. În Slovacia maghiarii au Universitate de stat maghiară. În Slovenia limba maghiară este recunoscută în constituţie limbă oficială regională. În Serbia există un teritoriu autonom, numit Voivodina, care are parlament propriu, şi în care limba maghiară este oficială. Se mai poate continua. Nici pe departe nu avem cele mai multe drepturi între minorităţile din Balcani sau UE. Dvs. habar nu aveţi de legislaţia minoritară din regiune sau de pe continent.
  Vrem mai mult pt. că se poate mai mult. Se poate mai mult pentru că s-a putut în numeroase ţări din Europa. Vrem mai mult pentru că vrem să ne simţim acasă în România. Acesta este şi interesul majorităţi. O să o recunoască în câţiva ani.

 • echoofsilence

  Mai mult ce inseamna de fapt? Se rezuma doar la autonomia teritoriala sau pe langa asta este si ceva in plus?

 • Ionut Oroian

  Vreau sa-ti multumesc pentru acest articol.
  Ai subliniat niste ideei care imi perindau prin cap de ceva vreme, dar mie foarte greu sa port o discutie pe aceasta tema.

  Ai scris mai sus ca este foarte greu sa intri in discutii despre istorie si teme etnice, intradevar, este foarte dificil, si de regula trebuie sa-ti alegi cuvintele foarte bine, dar este important, cel putin pentru mine, sa vad si partea cealalta, iar la randul sau cel cu care vorbesc, sa inteleaga si el cum percep eu anumite lucruri. Din astfel de discutii am reusit sa ajungem la glume, si acest lucru face subiectul mai usor de digerat.

  Traind intr-o societate mixta (Tg-Mures) te obijnuiesti cu anumite lucruri, cu firescul. O Sala Polivalenta plina scandeaza pentru echipa de baschet locala, si atunci pentru un moment, nu mai conteaza nimic, daca esti Gheoghe sau Istvan, pentru ca susti un interes comun. Dar la fel de usor cum se creeaza astfel de momente, fiind un interes comun, la fel de usor apar diferente cand odata la 2-4 ani ti se flutura in fata etnia, iar lucrul acesta nu-l pot intelege. De ce comunitatea, cand vine vorba de bine orasului, judetului, incepe sa se imparta, cand trebuie, ori sa mergem toti inainte, ori sa ramanem toti pe loc. Ma indoiesc ca fiecare trage intr-o alta directie. Fiecare om vrea: o familie, o casa, un loc de munca, siguranta pentru ziua de maine, etc. Poti da toate acestea la o parte, doar pentru ca sunt diferente de etnie? Ma indoiesc.

  Omul, mereu a reusit sa se adapteze la mediu in care traieste, asta daca vrea sa mearga inainte. Iar cred ca aceasta este singura solutie, sa ne adaptam.
  Vrei sa ajungi mare inginer in Finlanda, trebuie sa inveti finlandeza? Nici o problema, orice pentru pretul protrivit. Vrei sa ajungi mare inginer in Covasna, trebuie sa inveti maghiara? Nici o problema, orice pentru pretul protrivit.

  Poate ca privesc lucrurile pe partea econimoca, dar orecum e firesc, pentru ca aceasta este problem. Ma impresionat foarte mult o intamplare de care am avut parte, anul trecut. Am facut un drum Targu Mures – Miercurea Ciuc, infara de piesajul fabulos care l-am remacart, si un drum aproape imbecabil, am mai remarcat si saracia din anumite zone… marea mi-a fost suprinderea cand am fost depasit de un Bentley, nou nout, si care a mai avut ocazia sa-mi „bucure privirea” cateva ori. Pana la urma cineva face bani in zona asta, dar e conceptul care e prezent in toata tara, 2% fac bani, restu „mor de foame”. Si din aceasta situatie trebuie sa iesim.

  Am sa incerc sa ma mai opresc pe aici, poate voi prinde ziua in care articolele tale vor fi lipsite de anumite comment-uri, poate nu, dar pot spera.

  Toate Cele bune,
  Ionut

 • Petru Clej

  Tihi, cunoști expresia „to have a chip on your shoulder”? Ei, asta se potrivește cel mai bine modului în care reacționează brigada patriotardă de pe acest blog. De fapt, nu e vina lor. Așa au fost educați și toate eforturile tale sunt zadarnice. Pe vremea lui Ceaușescu sau după aceea au primit o educație național-comunistă care-i face să reacționeze pavlovian la orice opinie care iese din perimetrul lor mental extrem de limitat.

  Este dovada unui sufocant complex de inferioritate c are are efecte devastatoare.

 • Petru Clej

  Tihi a descris foarte corect manifestarea acestui individ care se ascunde sub anonimat și care cere unui grup de concetățeni să părăsească țara în care s-au născut și trăiesc doar pentru că-și exprimă pașnic opinii cu care acest pitecantrop nu e de acord: șovinism.

  Dacă individul nu-și dă seama că ceea ce a spus este extrem de grav și dacă alții pe acest blog îi țin hangul, când ar fi trebuit să condamne fără rezerve această infamie, asta este o manifestare a unui profund primitivism.

  Oameni buni, sunteți cetățeni ai unei țări membre a Uniunii Europene în anul 2009. Comportați-vă ca atare. Ceaușescu a murit, exorcizați vă rog spiritul lui din voi și nu vă mai uitați îi jur să vedeți cum reacționează ceilalți. Abandonați acest spirit de turmă național-comunist. Gândiți cu propria minte.

 • Petru Clej

  Iată ce comenta numitul echoofsilence în revista ACUM http://www.acum.tv, unde a apărut, la rugămintea mea, acest articol al lui Tihi:

  „Cu toata admiratia pentru lupta neincetata pe care etnia maghiara o duce pentru autonomie, nu cred ca intr-un ziar normal din Romania, care ar fi avut si o editie tiparita, un asemenea articol ar fi avut loc. ”

  „referitor la articolul scris de dl. Tihamer, l-am citit si nu am gasit in el vreun pasaj care sa ma faca sa inteleg altceva decat ideea care a vrut sa fie transmisa. Si anume ca este opinia lui si nimic mai mult. Nu am nimic cu ungurii de rand, sper sa nu fi fost inteles gresit, dar sunt alti unguri, care conduc UDMR si care-i asmut pe unguri si pe romani unii impotriva altora. Oricum, cred ca in urmatorii 10 poate 20 de ani, aceasta tema a autonomiei maghiarilor din Ardeal va fi la fel de dezbatuta ca si acum. Si asta pentru ca avem o clasa politica vanduta intereselor personale si financiare iar cand e vorba de furat nu conteaza ca esti ungur sau roman, pentru ca toti fura la fel de mult. Totul depinde practic de interesele de moment ale unor „baieti destepti”, de profesie combinagii, care daca ar fi favorabile autonomiei aceasta ar fi acordata imediat. Dar se pare ca interesele combinagiilor, cel putin pe moment, sunt divergente de ale majoritatii care vrea autonomia. ”

  Din moment ce in tara noastra exista dreptul la libera exprimare, chiar nu vad ce e rau ca s-a tinut cont de opinia unui maghiar. E foarte bine ca s-a publicat un astfel de articol.

  „Dar nu cred ca in actuala conjunctura sociala este bine sa se puna pe tapet problema autonomiei. Saracia bantuie prin tara asta demult timp. Criza economica este una care dureaza de mai bine de 20 de ani si ceea ce se intampla acum nu face decat sa accentueze discrepantele dintre minoritatea celor foarte bogati, care mai au si tupeul uneori sa isi plimbe masinile lor scumpe prin fata noastra si marea masa a poporului care traieste la limita supravietuirii. Ori in astfel de conditii, sa incepi sa te bati cu pumnul in piept ca vrei autonomie e curata sinucidere. Daca poporul roman ar avea ce manca, ar avea salarii multumitoare si un acoperis sigur deasupra capului va zic eu ca ar discuta altfel despre autonomie. Acum, romanii de rand stiti ce zic, „Uite-i ma si pe astia, dupa ce ca ne-au furat cot la cot cu politicienii romani acum vor sa ne mai ia si o bucata de tara”. Si normal, toti va vor pune la zid. ”

  http://www.romanialibera.com/articole/articol.php?step=ecouri&id=9328

  Observați că acolo are cu totul alt ton, cu totul diferit de cel obraznic și agresiv de aici. Dar esența este aceeași: un conformism deprimant, o teamă de a ieși din pasul de defilare naționalist, un fel de zombificare, pe care o remarcăm și la ceilalți tovarăși de „gândire” ai săi.

 • Serban

  Despre culoare, religie si etnie
  (raspuns pentru Egy si Petru Clej)

  Am calatorit destul de mult prin lumea asta si am avut contacte apropiate cu oameni de diferite culori, religii si evident etnii. Daca vreti sa va convingeti:

  http://www.1313.ro/hector/Index0.htm
  http://hectorexperience.blogspot.com

  Nu am mai scris pe blog de multa vreme. Poate o sa ma apuc… Mai exista si o continuare scrisa in .pdf nefinalizata. Nu stiu unde sa o incarc. Daca o vrea cineva gasesc unde sa o pun…

  Acum ca m-am prezentat pe mine, vreau sa va prezint concluziile la care am ajuns dupa multa vreme de umbla prin strainatate (acum sunt bine mersi in Bucuresti casatorit)

  Initial am plecat de la convingerea ca nu conteaza rasa, culoarea sau religia. Oamenii pot sa se intelega oricum. Nu pot. Daca culoarea pielii nu conteaza, religia conteaza enorm. Daca cititi blogul veti vedea ca am lucrat ceva ani intr-o tara musulmana. Man! Nici mie nu imi vine sa cred ca imi dau seama ca pur si simplu nu pot trai printre oameni de alta religie decat mine. Nu e religia de vina. Sunt obiceiurile, credintele, cultura care sunt generate de religia respectiva. De aceea poate sunt intelegator la problema identitatii culturale a secuilor si maghiarilor din Romania.

  Pur si simplu un om care provine dintr-o cultura nu poate sa se simta bine decat in cultura lui proprie. De aici si teama ca acea cultura proprie ar putea dispare sau ar putea fi asimilata si lupta pentru prezervarea ei.

  Asta este adevarul crud. In ciuda eforturilor de mondializare, de mix cultural care sunt depuse de liderii lumii, oamenii se simt bine doar printre ai lor. Poate ca inseamna rasism faptul ca nu imi place sa traiesc printre pakistanezi, indieni sau marocani. Dar poate cineva sa ma condamne? Faptul ca nu imi place printre ei nu inseamna ca sunt violent sau ca fac ceva activ impotriva lor. Si atat timp cat nu fac nimic si doar zic ca nu imi plac, consider ca e ok. Pentru ca asta este definitia pura a democratiei.

  Puteti sa inlocuiti eu-roman cu secui si marocan/pakistanez cu roman si tot la aceeasi concluzie veti ajunge. E doar adevarul irefutabil al psihologiei umane. Singura solutie este – ma repet: „money talks”. Cand o comunitate traieste intr-o zona saraca are mai mult timp si dispozitie sa se gandeasca ca de vina este alta comunitate/etnie decat atunci cand acea comunitate este boagata.

 • Serban

  La multa vreme dupa ce am facut poza mi-am dat seama cat de expresiva este in a exprima rasismul. Rasismul nu este doar albi impotriva negrilor. Este orice culoare impotriva la orice culoare. In poza asta veti vedea un alb si un arab care se uita la un negru. In trei planuri. Daca cineva intreaba, albul este cel cu masca alba din fundal.

  http://picasaweb.google.com/serban.alexandriuc/Milano2007#5074120973414541138

 • Petru Clej

  Domnule Șerban, este simplu: sunteți crescut într-o țară în care rasismul este sau era până recent considerat normal de imensa majoritate a populației în care vă includeți și pe dumneavoastră. Firește că nu vă puteți depăși condiția.

 • echoofsilence

  Pe acest blog sunt mai agresiv pentru ca si acest Petru Clej isi permite sa foloseasca acele invective si jigniri care sunt aruncate ca din tun. Dar domnia sa uita sa precizeze ca in aceeasi revista pe care o patroneaza, la randul sau foloseste tot un alt ton. Mai civilizat. Aici probabil ca isi da frau liber gandirii primitive pe care o poseda, pentru ca arunca cu injurii in stanga si in dreapta. Acest lucru cred ca se poate observa citind comentariile sale de mai sus.
  In concluzie domnule Clej, cred ca esti de-a dreptul ipocrit cand ma acuzi pe mine de instigare la ura interetnica, desi eu NU am facut asta, in timp ce dumneata iti permiti sa ii faci pe moldoveni inferiori, doar pentru ca s-au nascut in Moldova, si au ajuns sa faca niste munci mai grele fata de altii. Sa-ti fie rusine ca te mai numesti ziarist. Ceea ce faci dumneata este o insulta adusa intregii bresle a jurnalistilor din care, nu stiu daca am mai zis pana acum pe acest blog sau oriunde altundeva, fac si eu parte.

 • Tihi

  @ echosofsilence

  Dl. ziarist,

  Fraza dvs scrisă într-un comentariu mai sus:

  „NU VA PLACE ROMANIA, V-AM MAI ZIS, PLECATI FRATILOR IN UNGARIA!!!!!!!!!!!!!!”

  se încadrează clar în dispoziţiile articolul 16. alin. 2 a Ordonanţei nr.137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare:

  „(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în îngreunarea condiţiilor de viaţă şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul tradiţional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând unei rase, naţionalităţi, etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe atât obligarea unui grup de persoane aparţinând unei minorităţi naţionale de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieşte, cât şi obligarea unui grup de persoane aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o populaţie aparţinând minorităţilor naţionale. „

  Dacă aşi dori aşi putea să vă reclam pentru acest enunţ la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.

  Dacă vreţi să ştiţi pt. viitor cum să vă comportaţi vă recomand să citiţi această Ordonanţă:

  http://www.cncd.org.ro/legislatie/Legislatie-nationala/ORDONANTA-nr-137-din-31-august-2000-15/

 • echoofsilence

  Explicati-mi va rog dle Tihamer, cum am obligat eu pe cineva sa plece sau cum as putea determina vreun membru al etniei maghiare sa plece din Romania?

 • Tihi

  @ echoofsilence

  E dl. Czika pentru dumneavoastră.

  „Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, (…) al unui grup de persoane aparţinând unei (…) naţionalităţi, etnii…”

  Dvs aţi îndemnat minoritatea maghiară să părăsească România. Cea ce aţi zis nu se deosebeşte juridic cu nimic de clasicul „Afară, afară cu ungurii din ţară”. Amândouă sunt o instigare clară împotriva unei comunităţi etnice., sanţionate de lege.

 • dracu

  @Tihi,
  fiind inginer, si nu jurist, intreb daca e vreo diferenta intre „a sfatui / indemna” si „a determina”.

  propun sa intrebam pe cineva cu studii juridice daca cei 2 termeni sunt identici au ba.

 • dracu

  si o constatare in legatura cu ziarizdul Clej:

  din 9 comentarii facute la aceasta postare, in toate cele 9 a reusit performanta de a ataca persoanele, si nu ideile.

  citeste, te rog, Tihi, comentariile „liberalului” Clej si ai sa te convingi. nu exista nici macar un singur comentariu in care sa nu atace pe cineva.

  sigur, ziarizdul e un „liberal vestic”, noi astia care nu suntem de acord cu ideile tale / voastre (si contestam ideile tale, nu te insultam pe tine sau ai tai), suntem:
  * „moldoveni”,
  * sovini,
  * derbedei,
  * patriotarzi,
  * pitecantropi,
  * obraznici,
  * agresivi,
  * zombi,
  * de conditie proasta,
  * suferind de complexe de inferioritate,
  * rasisti,
  * infami etc

  a se retine ca toate aceste dragalasenii au fost scuipate de catre ziarizdul sus pomenit la doar un singur articol. presupun ca se comporta la fel de bolnavicios de fiecare data cand e contrazis.

  (…..) coment editat din cauza limbajului

 • echoofsilence

  Sper sa functioneze si pe blogul acesta.(asta asa ca sa ne mai destindem)

  Sunt 60% român.Testul zice aşa:Eşti frate cu dracul, iar puntea e viaţa. Ţi-e bine în România că ştii că altundeva nu te-ai descurca. Dacă ţi s-ar da bani, ai şi arbora un steag de ziua naţională. Când vorbeşti cu străinii devii şi mai patriot decât de obicei şi începi să le spui despre Brâncuşi şi Duckadam chiar dacă nu-ţi place nici pictura, nici handbalul. Nu asculţi manele, dar după ce te îmbeţi, parcă merg. Îţi place să-i corectezi pe alţii când greşesc. Şpaga e prietena ta bună. (51 – 70 de puncte)Fă şi tu testul aici.

 • olahus

  te-am batut, 69% :)) steagul de ziua nationala il arborez in suflet, ca nu am. dar daca as avea, l-as arbora gratis. dar daca zice testul asa… asa o fi

 • dracu

  baieti,io abia m-am calificat la caracterizarea asta,cu 51 puncte. Mai aveam putin si ieseam ungur :))

  Da cred ca e un cetatean roman aici,nu dau nume :),caruia probabil i-ar iesi „draga viktor orban,nu te mai ascunde,ca nu prostesti pe nimeni.”

 • Petru Clej

  Tihi, ca să-i înveți minte pe acești șovini, ar trebui chiar să prezinți acest caz la CNCD. Problema este că acești lași se ascund sub anonimat. Și știu ei de ce.

 • Egy Gondolat Bánt

  Pt. Tihamér: există o mare diferenţă, dragă Tihamér, între critica constructivă şi insulta deşănţată. Diferenţa este ca DE LA CER LA PĂMÂNT.

  Or, n-am prea constatat la Petru Clej vreo urmă de critică cât de cât constructivă la adresa românimii – doar vorbe în vânt, extrem de interpretabile şi goale de conţinut deghizate în „spusul lucrurilor pe nume” şi în dorinţă de „iluminare” a românimii.

  Să-ţi explic care-i diferenţa dintre cele două (critica constructivă şi insulta imbecilă), deşi ştiu că n-ai nevoie.

  O critică constructivă, dragă Tihamér, porneşte de la premiza că situaţia care face obiectul criticii SE POATE schimba. Şi de fapt, EXACT asta doreşte critica constructivă: SĂ ÎNDREPTE situaţia actuală, schimbând-o în ceva mai bun.

  Prin contrast, insulta infamă porneşte ab-initio de la premisa că situaţia NU SE POATE SCHIMBA, sau o prezintă într-o aşa lumină asimilând-o, de obicei, cu o presupusă „inferioritate” sau „dezavantaj” al unei persoane/grup/naţiuni/rase cu care, chipurile, nu se mai poate face nimic.

  Instrumentele insultătorilor fără de ruşine sunt pe aceeaşi linie: fac referire la trecut şi istorie (adică ceva care nu poate fi schimbat) sau la o stare generală actuală ce-i extrem de greu de schimbat (sărăcia unei naţii, de exemplu).

  Să revenim la Petru Clej şi măiestrele sale intervenţii. Să luăm afirmaţia „luaţi de la coarnele plugului, prima generaţie încăţată”.

  CE ANUME o fi dorit să arate Petru Clej cu intervenţia sa măiastră? O fi vrut să corecteze trecutul?

  Sau o fi vrut să corecteze prezentul? O fi vrut „să ne deschidă ochii”? O fi vrut să ne arate că românii purtau în trecut opinci şi nu ghete? Foarte adânc!

  Ceea ce nu se observă este că acea prostie nici măcar NU AVEA VREO LEGĂTURĂ cu problema în discuţie, adică cu rezolvarea problemelor minoritare prin plecarea maghiarilor nemulţumiţi peste graniţă emisă de EchoOfSilence.

  Contextul şi conţinutul remarcii arată clar că era o insultă murdară, emisă cu intenţia de a desconsidera demnitatea unui segment al poporului român şi nicidecum o critică cu capacitate corectoare la adresa românilor (care nu-s sfinţi, bineînţeles, cum niciun popor nu este).

  Ca să ilustrez, e ca şi cum te-ai certa cu unul pe nişte legături de ceapă şi până la urmă se ajunge la „argumente” de genul „mă-ta-i curvă!”. Ce are ceapa cu curvia?

  Cam acesta este nivelul propus de (ne)stimatul domn Clej. Un nivel care are ca substanţă insulta, în desăvârşita lipsă a argumentelor reale. Nu mai vorbesc de repetiţiile până la saţ („patriotarzi”, etc) care-şi pierd de-a binelea din conţinut de cât sunt uzitate.

  Arată-mi O SINGURĂ critică constructivă din partea lui Petru Clej la adresa românilor (nemaivorbind că aprecierile pozitive lipsesc cu desăvârzire, ca şi cum românii ar fi ultimul neam de pe pământ) şi atunci mă înclin.

  Dar n-o vei găsi-o, şi tocmai spre această „orbire” a ta voiam să punctez.

  Acum despre mine şi atitudinea mea.

  Nu m-am pronunţat NICICÂND împotriva criticării României, ori anumitor obiceiuri ale poporului român. Dacă găseşti un asemenea exemplu, spune-mi.

  Însă mă pronunţ şi mă voi pronunţa întotdeauna împotriva INSULTĂRII României, a poporului român sau a unei părţi a lui. Şi cred că nu-mi refuzi acest drept.

  Insulta nu este justificată NICIODATĂ, prietene. Nici în cazul în care lupţi pentru drepturi minoritare (cum faci tu – nu vreau să spun că tu insulţi, ci vreau să spun că dacă ai face-o, ar fi reprobabil, chiar dacă scopul îţi este bun) şi nici în cazul lui Petru Clej, care pentru ce luptă nu mi-e clar şi la drept vorbind nici nu prea mă interesează.

  Acum despre EchoOfSilcence şi atitudinea mea faţă de el („că-i ţin hangul”). Şi doresc să te critic cu ceva, cu ocazia asta.

  Tu îl acuzi cu Codul Penal în mână pe EchoOfSilence că a dorit să determine ungurii să plece din România.

  Problema e că NU-i adevărat. EchoOfSilence a dat glas unui clişeu şi unui reflex larg răspândit la români cu privire la maghiari şi la drepturile lor.

  Dovada? Mă îndoiesc că EchoOfSilence s-ar pronunţa aşa cu privire la persoanele cu handicap, la pensionari, la profesori sau la alte segmente ale populaţiei României care cer ŞI EI mai mult de la Statul Român decât au acum. Poate că cer chiar mai mult decât maghiarii.

  Însă remarcile sale – deşi de combătut – NU se încadrează în cele descrise de Codul Penal. El NU a organizat acţiuni de vânare a minoritarilor, nici de deportare a lor, nu a împărţit manifeste, nu a creat grupuri cu un asemenea scop.

  Remarcile sale se încadrează pur şi simplu în categoria racilelor pe care mentalul colectiv românesc le are, şi pe care şi eu, şi tu, dorim să le vedem cât mai curând eradicate.

  Însă faptul că tu îl încadrezi cu atâta uşurinţă în Codul Penal în loc de a-i demonta raţionamentul simplist şi rău-voitor mă face să cred că ai puţină „orbire” (similară cu cea care te-a împiedicat să observi fondul injurios al intervenţiilor lui Petru Clej).

  Sper să observi detaliile căci de multe ori ACOLO stă diferenţa.

  Pt. Petru Clej: „Domnule Șerban, este simplu: sunteți crescut într-o țară în care rasismul este sau era până recent considerat normal de imensa majoritate a populației în care vă includeți și pe dumneavoastră.”

  Petru Clej, credibilitatea dtale este în fundul gropii – pentru mine, cel puţin. Acu’ câteva posturi afirmai sus şi tare că nu generalizezi (era vorba de suspiciunile dintre români şi unguri). Acu’ arunci cu vorbele generalizante de parcă ar fi coji de seminţe.

  Pentru mine, această strădanie a dtale de a părea o voce raţională, informată şi cu greutate prin noianul de invective, inconsistenţe şi clişee simpliste pseudo-democratice este de-a dreptul hilară.

  Cât despre origini, judecă-ţi mai întâi originile dtale înainte de a le aprecia pe ale altora.

 • Tihi

  @ Egy

  Să clarificăm ceva.

  În primul rând când mă refer la ideile liberale progresiste ale dl. Clej mă gândesc la eseurile, editorialele publicate de el pe Acum.tv şi nu la comentariile destul de agresive de câteva rânduri postate aici pe acest blog. Cea ce scrie el pe acel portal este deocamdată prea rar în mass-media din ţara noastră.

  http://www.romanialibera.com/forum/caut.php?unde=Autori1&ce=Petru%20CLEJ

  Pentru a gândii aşa deschis la minte trebuie să trăieşti un timp în Vest. Am învăţat asta pe pielea mea.

  În al doilea rând nu mai vrea să îmi pierd vremea discutând despre Petru Clej pe acest blog. Dl. Clej nu este tema blogului şi nici măcar a acestui post. El este unul dintre contribuitorii discuţiilor noastre, un prieten al blogului cum sunt şi alţii, şi atât.

  Vă rog să încercăm să revenim la temele posturilor noastre. De exemplu am pus un nou post azi. Ce părere aveţi?

 • Egy Gondolat Bánt

  Pt. Tihamér: nu, Tihamér, nu era vorba despre Petru Clej.

  Era vorba despre unele mesaje postate aici care unele erau demne de a fi filtrate şi altele nu, cât şi despre arbitrariul criteriilor de filtrare.

  Nice try.

  Nu mă voi pronunţa asupra revistei Acum.tv ori asupra liberalismului progresist pe care-l vezi tu abundent la Petru Clej – pentru că nu este nici subiectul şi nici locul.

  Mă voi pronunţa însă că poţi găsi oameni care sunt (poate) mai deschişi la minte şi care n-au trăit în Vest, sau au trecut pe-acolo doar ocazional. Aceştia există – fie că vei crede, fie că nu.

  Dincolo de experienţa mea directă cu asemenea oameni, este axiomatic – pentru mine, cel puţin – că Vestul nu este (by any means) o garanţie sau o sursă intrinsecă pentru nimic (decât că, din pricina fusului orar, te scoli cu câteva ceasuri în urma răsăritenilor).

  Referitor la articolul tău ultim, aprecierile pe care le faci sunt destul de generale încât eu zic că ar fi necesitat nişte exemplificări (nevrând să spun că sunt false).

  Şi de fapt cred că ar fi trebuit să începi cu cântecele maghiare însoţite de traducerile lor. Probabil că în acest mod prima parte a articolului ar fi devenit superfluă.

 • echoofsilence

  @Pt Egy
  Fii sigur ca nu as fi impotriva unor pensionari care au muncit o viata intreaga pentru a ajunge sa cerseasca acum la colt de strada sau impotriva unor persoane cu handicap care traiesc in mizerie. Iar in aceste categorii napastuite sunt sigur ca se incadreaza si etnici maghiari care acum cine stie in ce conditii traiesc. In orasul meu, care din pacate este unul sarac, asta pentru ca s-au inchis cateva mari intreprinderi, vad zilnic cersetori care au si o pensie, dar acea pensie abia le ajunge pentru o mana de medicamente. In schimb vad ,tot zilnic, burtosi bine imbracati, care au atarnate la gat lanturi de aur sau argint si conduc masini straine, de regula germane. Iar daca ai curiozitatea sa-i urmaresti poti constata ca marea majoritate a timpului o petrec in gasti, spargand seminte in fata catorva magazine aglomerate si nefacand practic nimic uitl societatii in care traiesc. PE ASTIA I-AS TRIMITE IN SIBERIA, IN LAGARE, PENTRU CA SUNT O PLAGA PENTRU SOCIETATE. DAR DESIGUR, ACUM CAND ZIC ASTA SUNT EXTREMIST. N-ARE SENS SA MAI AFIRM CA O PARTE INSEMNATA DIN EI SUNT TIGANI….AS DEVENI PREA PERICULOS PENTRU CATEVA MINTI „EUROPENE” DE PE ACEST BLOG.
  Dar de ajuns ca vorbele astea. Eu zic sa vedem noua postare a dlui Tihamer

 • Petru Clej

  Domnule care vă ascundeți cu lașitate sub aliasul „Egy Gondolat Bánt”, ce părere aveți despre ultimul mesaj al individului care se ascunde cu lașitate sub aliasul „echoofsilence” care vrea să trimită în lagăre din Siberia un grup de cetățeni români, pe care chipurile nu-i numește, dar de fapt e secretul lui Polichinelle la cine se referă?

  Împărtășiți aceste concepții stalinist-nazistoide?

  Și aveți cumva impresia că Tihi, cu care am niște relații excelente, se va lăsa impresionat de intervențiile dumneavoastră resentimentare?

 • dracu

  @clej
  Felicitari,11 postari, 11 atacuri la persoana.
  Sunt curios daca sunteti capabil de a exprima o singura fraza civilizata. Pana acum ati demonstrat ca nu.
  De ce ziceati ca v-au dat afara de la bbc?

  Daca ceaiul de tei nu are efect,va recomand distonocalm. Daca nici ala nu are efect: camasa de forta,dusuri reci,si multe multe socuri electrice. Plus citate din operele alese ale lui iliescu, a carui mentalitate o aratati.

 • echoofsilence

  @pt. Petru Clej
  Dvs nu vedeti lumea decat pana la varful nasului. Acei indivizi sunt extrem de periculosi deoarece fac parte din asa zisele „gasti de cartier”. Acestea sunt alcatuite din reprezentanti ai lumii interlope, dar nu de sefii ei ci din diversi executanti ai ordinelor care vin de sus. Justitia romaneasca este corupta si plina de judecatori/procurori/avocati/politisti care au diverse interese de afaceri cu MAFIA. In aceste conditii cine credeti ca ar trebui bagat la puscarie? Un om de rand care la 80 de ani a mutat trei tarusi de pe pacela lui de teren, teren pe care-l muncise destui ani sau JIGODIILE, si accentuez acest cuvant, JIGODIILE care mana in mana cu justitiabilii nostri au ajuns sa aplice legea dupa cum le e vrerea????
  E dificil sa stii ce se intampla in Romania reala atunci cand scrii de prin Marea Britanie domnule Clej. Reveniti cu picioarele pe pamant.

 • István

  Oameni buni…oameni buni. Ajunge!

  Si eu si Tihi suntem jurişti de meserie. Haideţi să vedem ce scrie în DEX despre acest cuvânt.

  „ÎNDEMNÁ, îndémn, vb. I. Tranz. 1. A convinge pe cineva să facă ceva, a chema la o acţiune; a îmboldi, a stimula, a impulsiona; a îmbia. ♦ Refl. A se apuca de ceva (în urma unei stimulări); a se hotărî la ceva”

  „îndemná (îndémn, îndemnát), vb. – 1. (Înv.) A invita, a pofti. – 2. (Înv.) A obliga, a pricinui. – 3. A împinge, a da un impuls. – 4. A stîrni, a incita, a mişca. – 5. A exorta, a înflăcăra.”

  Ambele apar pe DEX. Ei bine, noţiunea de ” a stimula”, ” a impulsiona”, „a invita”, „a pofti”, „a da un impuls”, „a incita”….toate au sens la spusele lui echoofsilence. Deci, fapta lui ar fi tipica pt o infracţiune. Oricum, să stea liniştit că nimeni nu dă fuga la „organe” să-l denunţe.

  Trebuie să recunoaştem, că nu cu toţii dintre noi suntem „liberali”, nu toţi avem gândire de oameni „civilizaţi”. Unii dintre noi generalizează mai mult sau mai puţin. Asta e! Nu cred că toţi cititorii blogului sunt deontologi desăvârşiţi şi nimeni nu cere să fiţi. Şi eu mai generalizez…

  Ideea e că nu are rost să ne luăm la harţă pe baza acestui considerent. Dl. Clej este susţinut pentru că este printre puţinii ziarişti români care prezintă într-o altă lumină relaţiile dintre unguri şi români. Este printre puţinii ziarişti care încearcă să formeze o opinie mai favorabilă pentru convieţuirea celor două etnii. Da, foloseşte cuvinte mai dure, poate prea dure, dar, pe lângă asta, consider că ne ajută la „concilierea” noastră.

  Pe de altă parte, trebuie să observăm, că nici cei care sunt atacaţi nu au o gândire mai deschisă. Siberia să fie! Plaga societăţii să fie! Ungurii nu sunt plaga societăţii? Mă repet, problema integrării societăţii rromilor nu este una simplă şi deocamdată nimeni nu a găsit un răspuns până acum. Dar dacă suntem un stat din UE trebuie să ne asumăm valorile UE, printre care se află diversitatea culturală, sprijinirea egalităţii şi păcii. Dacă am fi trăit sub Antonescu, poate altfel ar fi fost situaţia.

  Haideţi să ne calmăm, şi să acceptăm, că unii dintre noi generalizează, alţii vin cu idei „siberiene” şi alţi vor autonomie. :))

  Seară bună

 • Petru Clej

  Mulțumesc domnule Istvan, dar mi-e teamă că brigada incitatorilor la ură interetnică și rasială care maculează acest blog nu va accepta nimic din ceea ce ați scris.

 • echoofsilence

  Stimati bloggeri care ati contribuit cu raspunsuri la postarea aceasta, doresc sa clarific un lucru. EU NU AM NIMIC CU MAGHIARII DE RAND CARE TRAIESC LA FEL DE RAU CA SI ROMANII DE RAND. Au copii care trebuie trimisi la scoala, imbracati, hraniti, au case si responsabilitati ca orice om care munceste cinstit in tara aceasta. Sunt de acord ca spiritele s-au incins, dar cred ca o mare contributie in inflamarea acestora o are Petru Clej care, datorita insultelor si calomniilor pe care la scria in fiecare raspuns nu facea decat sa intretina starea de conflict verbal.
  Probabil, datorita replicilor aruncate ca dintr-o gura de canalizare de acest Petru Clej, e posibil sa fi spus si eu lucruri care i-au deranjat pe maghiari. Pe acesta cale tin sa imi prezint scuzele fata de ei. Dar, nu pot fi de acord cu un lucru: obtinerea autonomiei in mod independent de vointa majoritatii poporului roman, cu tot cu minoritatile sale conlocuitoare.
  Autonomia trebuie obtinuta cu acordul poporului roman prin vot direct, secret si liber exprimat. Altfel, daca se va produce o astfel de mutare pe scena politica si sociala din Romania, peste capul majoritatii, cred ca se va crea un precendent periculos atat pentru viitorul integritatii teritoriale a Romaniei dar si pentru integritatea teritoriala a statelor din care ne vor arata cu degetul. Aceasta este o presupunere a mea, luati-o ca atare.
  Referitor la ideile mele „siberiene”, sa stiti domnilor ca nu sunt venite asa deodata. In sanul poporului roman s-au acumulat de 2 decenii si mai bine frustrari, stari de tensiune si nervi deoarece avem o clica de politicieni incompetenta, vanduta si antiromanesca. Si accentuez, ANTIROMANEASCA.
  Practic, noi nu mai avem industrie, nu mai avem flota, nu avem drumuri si nu in ultimul rand, nu mai avem scoli. In momentul in care auzi ca o minoritate ai carei reprezentanti, UDMR, au fost la putere cam in toate Guvernele de la Revolutie incoace, si care au contribuit si ei la saracierea statului, este greu, ca om de rand, sa nu simti repulsie si indignare fata de ceea ce vor.
  Cat despre domnul „jurnalist” Petru Clej, eu i-am mai transmis domniei sale si in alt comentariu, putin mai sus, ca e usor sa scrii despre valorile europene tocmai din Marea Britanie si sa nu ai decat o vaga idee despre viata de zi cu zi din Romania, despre minciunile de care romanii sunt satui si de „prostitutia electorala” care se tot practica. De curiozitate dle Clej, salariul minim din Romania este undeva pe la 200 de euro, cu aproximatie. Daca dvs. ati fi nevoit sa traiti cu acesti bani o luna de zile, credeti ca ati gandi la fel despre valorile europene pe care la tot trambitati pe aici? Eu ma indoiesc. Iar acele valori europene de care ati amintit, daca nu ma insel, inseamna sa respecti si opinia celui care nu e de acord cu tine si sa nu-l insulti. Aceste lucruri pot duce la degenerarea discutiei.
  Acestea fiind zise, eu cred ca autonomia, pentru a fi obtinuta, trebuie obtinuta cu acordul majoritatii.

 • olahus

  @Echoofscience

  „PE ASTIA I-AS TRIMITE IN SIBERIA, IN LAGARE, PENTRU CA SUNT O PLAGA PENTRU SOCIETATE. DAR DESIGUR, ACUM CAND ZIC ASTA SUNT EXTREMIST.”

  Inclin sa cred ca ce scrii tu tine fie la ce spune domnul Clej, „concepții stalinist-nazistoide”, fie, oricum, de solutii ce apartin din trecut.

  Daca in trecut Franta isi permitea sa isi trimita raufacatorii in Insula Diavolului (vezi in acest sens cartea Papillon a lui Henri Carrere
  http://en.wikipedia.org/wiki/Papillon_(autobiography) ), in prezent nu vei auzi de nici o tara democratica sa isi deporteze raufacatorii, de orice etnie ar fi ei.

  Tin sa subliniez ca nu atac persoana ta, ci idea deportarii pe care ai sustinut-o.

 • echoofsilence

  @olahus
  Evident, in zilele noastre nu mai exista astfel de pedepse. Dar unii din cei pe care eu i-am amintit cam asta ar merita. Uneori inclin sa cred ca in Uniunea Europeana pedepsele aplicate sunt prea blande. Sau poate este doar impresia mea, falsa, raportat la modul in care se face actul de justitie in tara asta.
  Cat despre domnul Clej, nu ai si tu impresia ca are un mesaj de tip marxist-leninist?

 • István

  @echooofsilence

  „Dar, nu pot fi de acord cu un lucru: obtinerea autonomiei in mod independent de vointa majoritatii poporului roman, cu tot cu minoritatile sale conlocuitoare.”

  Păi asta încerc eu să spun şi să susţin de când sunt eu pe acest blog! Este clar ca eventuala autonomie se va obţine cu votul parlamentului şi nu prin alte modalităţi pentru că ele ar fi în afara legii. Sunte perfect de acord cu tine. Unde ai văzut să se scrie că vrem să ne obţinem autonomie fără vot???

  Blogul acesta are tocmai acest scop. Să ne cunoaştem mai bine, ca neîncrederea între noi să se diminueze cât mai mult posibil. Trebuie să vă convingem, că autonomia nu este un prim pas spre obţinerea independenţei, sau pentru alipirea Tinutului Secuiesc la Ungaria. Dar blogul nu este numai despre autonomie. Este vorba despre politică, relaţii interetnice, muzică mai nou etc.

  Nu trebuie sa plece nimeni, trebuie să ne deschidem minţile.

  Seară bună.

 • Petru Clej

  Echoofsilence începe să realizeze enormitățile pe care le-a scris și să dea înapoi. Nu într-atât încât să fie conțtient de gogomănia cu marxism-leninismul.

  În rest, nimeni nu a obligat România să adere la Uniunea Europeană. Dar dacă tot a făcut-o, are obligația să respecte regulile acest club select a cărei membră a devenit.

  Și domnule care vă ascundeți cu lașitate sub aliasul echoofsilence, eu sunt jurnalist și nu mai e nevoie să probez acest lucru. Dumneavoastră sunteți deocamdată o imagine virtuală care incită la ură cu fiecare mesaj postat și care dovedește o mentalitate totalitară (n-am să-i spun marxist leninistă, am să-i spun stalinist-nazistoidă).

 • Petru Clej

  Vă recomand încă o dată să citiți articolul „Ungurii, irlandezii și cei „ce simt românește” ” ca să vedeți că și în alte țări din Uniunea Europeană există cereri, nu de autonomie, ci de secesiune, dar acestea se fac pe cale pașnică, așa cum își exprimă și ungurii din România doleanțele, iar reacția unora, ca dumneavoastră (mai ales dintre românii care nu trăiesc în Transilvania), e una de isterie patriotardă.

 • echoofsilence

  @Clej
  Ce enormitate am zis eu dle Clej? Ca autonomia ar trebui obtinuta prin vot? Pe parcursul discutiilor nu mi s-a dat de inteles de catre cei care au scris acest blog, ca se doreste obtinerea autonomiei prin vot. Asta a trebuit sa deduc eu si am scris in mesajele mele acest lucru. Evident, afirm inca odata ca asa ceva e imposibil de obtinut acum in Romania si probabil si peste multi ani.
  Dvs. v-ati bagat ca musca-n lapte si ati inceput sa debitati acele injurii si insulte. De fapt am inceput sa am senzatia ca unii „ziaristi” ca dvs intretin acest climat ostil prin faptul ca scot pe gura tot felul de porcarii care nu fac decat sa puna gaz peste foc. Iar daca vreun maghiar din Ardeal a plecat peste granita datorita celor scrise de mine, va rog sa ma instiintati si pe mine tovarasu’ Clej. Atacurile pe care le faceati cu fiecare mesaj au facut mai mult rau decat bine in discutiile purtate aici. Si nu pot sa nu remarc ca ungurii au avut o atitudine mult mai civilizata decat dvs. Aia cel putin au incercat sa ma convinga ca au dreptate cu argumente(nu au reusit, dar asta e alta poveste), matale ai venit cu ordinariile tale si ai incitat la violenta mult mai mult.
  Mentalitatea mea nu are cum sa fie totalitara pentru ca nu am incitat la ura interetnica.
  Iar partea cu marxism-leninismul dvs nu am spus-o eu ci altii de pe alte bloguri, unde dvs ati avut interventii in stilul deja devenit clasic, cu insulte, calomnii si alte asemenea mizerii.

 • Petru Clej

  Domnule care în continuare vă ascundeți cu lașitate în spatele aliasului echoofsilence, atitudinea totalitară derivă din:

  1) incitarea la ură intertnică prin îndemnarea ungurilor „să plece în Ungaria dacă nu le convine”. V-a explicat Tihi de ce asa ceva constituie incitare la ură;

  2) reacție intolerantă și isterică la argumentele prezentate în favoarea autonomiei de către unguri;

  3) exprimarea dorinței de a trimite în „lagăre în Siberia” oameni al căror comportament se înscrie la delicte penale de drept comun.

  Toate acestea conțin elemente de nazism și stalinism.

  Cât despre faptul că preluați de pe bloguri etichetări de tip „marxist-leninist” dovedește o ignoranță și o debusolare care merg mână în mână cu stalinismul nazistoid pe care-l afișați.

  Iar faptul că pe http://www.acum.tv nu vă permiteți golăniile extremiste pe care vi le permite Tihi aici este dovada că a fi tolerant cu intoleranții este o greșeală, așa cum a dovedit-o din plin istoria secolului XX.

 • Anonimus

  Genul de dezbatere pe care il lanseaza blogul este nou si binevenit. Prezinta punctul de vedere al unui tanar intelectual maghiar, activ politic si cu vederi care trec dincolo de simplele deplasari intre secuime si cateva orase din Transilvania. Trece de superficialitatea cu care se abordeaza in general tematica relatiilor inter entice si incearca sa faca cunoscut ‘publicului larg (si majoritar)’ sentimentele (si resentimentele), aspiratiile si asteptarile tinerilor maghiari.

  Este cu atat mai mult de laudat demersul cu cat reuseste, intr-o oarecare masura, sa puna pe tapet o chestiune care ramane inca foarte sensibila din prisma istoriei mai vechi, dar si mai recente, si anume aceea a autonomiei regiunii locuite de secui. Lanseaza aceasta idee in eter cu o naturalete care doreste sa ‘dezarmeze’ vechile stereotipuriri.

  Din pacate, ca structura de abordare a tematicii privind relatiile maghiarilor din Romania cu populatia majoritara, dar si pe cea a autonomiei, autorul omite un aspect esential: prezenta unei terte parti, si anume a Ungariei sau, ca sa fiu mai exact, a oamenilor politici unguri. Autorul prefera sa plaseze rolul si scopul politicienilor maghiari din Ungaria – in cadrul mai larg al subiectelor amintite mai sus – undeva in aria ‘normala’, a interesului acestora fata de minoritatea maghiara si a conservarii identitatii acestora in Romania de astazi.

  Este o abordare un pic cam simplista, fara a vrea sa fiu in nici un fel rautacios sau nepoliticos fata de autorul articolului. Tema autonomiei este folosita adesea de politicienii unguri nu numai ca munitie politica, dar si in context mai larg, istoric si care priveste schimbarile de frontiere de dupa Primul Razboi Mondial. Sa nu ne ascundem dupa deget: de la Budapesta, o posibila autonomie a minoritatii maghiare din Romania este vazuta (alaturi de cea a maghiarilor din Voievodina, Slovacia si Ucraina Transcarpatica) ca un remediu fata de schimbarile teritoriale amintite mai sus. In Ungaria, orice demers in sensul autonomiei teritoriale a maghiarilor din tarile vecine va fi privit si simtit ca o reparatie a ceea ce inca este calificata drept o nedreptate facuta natiunii maghiare. Asadar, a citi ceea ce se scrie pe blog cum ca autonomia nu inseamna o viitoare ’separare’ si ca populatia din secuime nu ar dori independenta, inseamna a privi doar o parte al unui demers un pic mai complex.

  Despre cum privesc politicienii de la Budapeste autonomia din secuime, s-ar putea scrie mult mai mult, insa sunt relevante discursurile acestora atunci cand ajung cu diverse ocazii in HarCov. Stiu ca pe blog Solyom este aparat, insa iata ca Budapest Times a sesizat la vizitele lui o latura usor provocatoare, care nu tine deloc seama de sensibilitatile statului in care se deplaseaza.

  Exemplele sunt numeroase in sensul acesta. Nu o sa il mai mentionez pe Viktor Orban care nu este un politician de mana a 2a in Ungaria, cum au fost Vadim sau Funar in Romania, ci face parte din primul rand al scenei politice din tara vecina. Despre multele lui declaratii, luari de pozitii nu mai are rost sa amintim.

  Capii UDMR, chiar si cei din aripa moderata, stau alaturi de politicienii de la Budapesta fara a schita absolut nici un gest atunci cand acestia fac declaratii de condamnare a Trianonului, cand vorbesc de nedreptati facute prin redesenarea frontierelor samd. Sunt totusi declaratii care nu tin in nici un chip seama de legile, Constitutia tarii in care sunt prezenti atunci cand tin aceste discursuri. Fara a aminti ca politicienii UDMR sunt totusi membrii ai Parlamentului Romaniei si ar trebui, macar formal, sa ia o anumita atitudine. De domnii Sogor si Tokes nu mai are rost sa mentionam. Discursul domniilor lor este profund ancorat in distorsionarea realitatii si intr-o autovictimizare dusa pana la ridicol, care din pacate face mult rau relatiilor dintre romani si maghiari.

  Este de domeniul evidentei ca Ungaria este si va fi parte (intr-un fel sau altul) la orice discutie privind o posibila autonomie teritoriala a zonei din secuime. Ungaria va incuraja puternic orice progres in sensul unei autonomii cat mai largi a secuimii si care sa mearga pana la independenta. Solutiile pe care politicienii unguri le-au sugerat cu cateva ocazii, a fost independenta HarCovului si un ’statut special’ al maghiarilor din orasele si localitatile care se gasesc intre zona secuimii si Ungaria (care sa creeze un mult dorit ’cordon de legatura’). Toate aceste chestiuni au fost si sunt repetate deschis si fara nicio retinere din considerente morale sau legale.

  De fapt, toti liderii politici UDMR, prin omisiunea de a condamna|rectifica|se delimita de declaratiile politicienilor de la Budapesta, se plaseaza pe pozitii care nu mai necesita nicio clarificare. Mai mult, marea lor majoritate repeta o mare parte din ideile politicienilor din Ungaria. Sa fim seriosi, in afara de acest blog (care ramane un jurnal privat), nu exista o atitudine, luare de pozitie, gest sau actiune care sa delimiteze o politicia udemerista ale carei contururi sa nu se contopeasca cu bazinul de idei generat de la Budapesta. Din contra, marea majoritate a policienilor UDMR se asociaza, si la nivel de imagine si de discurs, cu oamenii politici din Ungaria (scurtele exceptii tin de mici lupte electorale, fara relevanta).

 • Petru Clej

  Eu nu înțeleg de ce ar trebui ungurii să joace de bucurie la gândul Trianonului. Puneți-vă în lor și o să vedeți că e ca și cum ai cere românilor să jubileze la ceea ce s-a întâmplat în 1940.

  Asta e din nou incapacitatea funciară de a te pune în pielea celuilalt, dubla măsură.

  Iar acest Anonim nu face decât să repete prejudecățile maghiarofobe, dovedind fie că n-a citit articolul lui Tihi, fie că n-a înțeles absolut nimic.

 • echoofsilence

  „#
  10 Mar 2009, 19:38
  petru clej
  preotul si maicutele de la Tanacu
  va rugam semnati petitia online pentru gratierea maicilor si a preotului de la Tanacu ; doamne ajuta”

  Hmm, interesant comentariu facut de cineva numit petru clej pe siteul adevarul.ro. Ma indoiesc ca mai sunt altii care semneaza cu acest nume pe blogurile de pe internet. Daca e o simpla coincidenta de nume, va rog sa spuneti acest lucru dle Clej. Daca nu este, atunci cum puteti sa sustineti o asemenea aberatie? Inseamna ca sunteti de acord cu ceea ce au facut acei „slujitori ai lui D-zeu” cand au ucis prin tortura o alta fiinta umana.

 • Petru Clej

  Domnule laș anonim care vă ascundeți cu încăpățânare sub aliasul echoofsilence, nu este o coincidență, ci o impostură.

  De altfel, la rugămintea mea, colegul meu Theodor Rebegel a scris în revista ACUM un articol pe această temă, căruia eu i-am dat numele:

  De ce ar trebui grațiat călugărul asasin de la Tanacu?

  http://www.romanialibera.com/articole/articol.php?step=articol&id=9167

  De altfel, remarc faptul că ați renunțat să mai căutați argumente, oricum nu le aveți, și acum ați făcut o fixație cu persoana mea și, în comun cu impostorii de pe internet, aveți o minte năclăită de ură și resentiment.

  Altfel, v-aș ruga să-mi spuneți ce legătură are acest mesaj cu articolul lui Tihi? Și de ce sunteți obraznic și agresiv pe acest blog și civilizat când postați pe pagina revista ACUM?

 • echoofsilence

  @Clej.
  Daca as fi stiut ca acum o spt. ati scris un articol pe aceasta tema, in revista dvs. as fi postat acolo acel mesaj. Dar nu am stiut asta.

 • Petru Clej

  Domnule laș anonim care vă ascundeți cu încăpățânare sub aliasul echoofsilence, vă recomand să citiți acest articol care explică politica editorială (unică în peisajul presei de limbă română) a revistei ACUM:

  http://www.romanialibera.com/articole/articol.php?step=articol&id=7897

 • Anonimus

  Draga Tiha,

  Cu tot respectul pt sinceritatea cu care scrii articolele de pe blog si cu toata admiratia pt lucrurile pe care le spui, iata un articol interesant (http://www.ziua.ro/display.php?data=2009-04-03&id=251438) care reflecta cum nu se poate mai bine cum ”vectorii” politicii maghiare din Romania (acum deschizatori de liste) in uniune perfecta cu domnii de la Fidesz inteleg sa prezinte ”realitatile” din Europa de E. Printr-o deformare a adevarului si o autovictimizare de-a dreptul convulsiva, as spune. Atata timp cat vor exista (in conducerea politicii maghiare din Ro) astfel de domni, sa nu ne mire ca de-alde Vadimi si Funari vor avea inca electorat si ”trecere” la cetateni…

  Eu inteleg ca poate cativa tineri maghiari/secui ca tine au unele ”idealuri”, insa cei care conduc de fapt politica maghiara in Ro, iata, sunt altii…

  Asa ca multe din chestiunile subliniate pe blog si care se refera la asa zisa perceptie gresita a romanilor fata de intentiile populatiei din HarCov, sunt reduse la tacere prin actiuni de lucruri cu mult mai importante si graitoare precum cele din articol.

  cu respect.

 • echoofsilence

  Crearea unei enclave straine in inima Romaniei este foarte periculoasa. Urmand modelul Kosovo, vor apare voci, cum este Laszlo Tokes ce are o anumita prestanta in randul maghiarilor de rand, care vor cere cu timpul separarea totala a Tinutului Secuiesc de Romania. Asa cum un antevorbitor a precizat, Ungaria va face tot ce ii sta in putinta pentru a sprijini autonomia sau chiar crearea unui „stat in stat” in Ardeal. Desi voi afirmati ca asa ceva nu se poate pentru ca Romania va impune restrictii si asta ar insemna curata sinucidere, nu luati in considerare pozitia Ungariei si a presiunilor care vor incepe sa se faca asupra Romaniei de catre asa zisii aliati ai nostri din Vest. Ce a patit Serbia atunci cand a incercat sa isi apere interesele in provincia Kosovo? A fost bombardata iar Romania, spre rusinea mea si a altor romani, a fost partasa la masacrul pe care avioanele americane le-au facut in tara vecina. Exclud posibilitatea unor acte de razboi la adresa Romaniei, in cazul in care unii lideri UDMR vor cere tot mai agresiv autonomie sau chiar independenta, iar noi nuu vom fi de acord, dar pot incepe alte presiuni de natura economica sau politica, izolarea tarii fata de restul Europei sau al lumii si ingreunarea conditiilor de trai, pana cand nu vom ceda sub presiunea minoritarilor care vor vrea independenta.
  Asa incat, dupa mine, Romania nu ar trebui sa cedeze in fata cererilor voastre. Daca am face asta deja ne-am taia craca de sub picioare.

 • Anonimus

  Tiha,

  In ceea ce priveste relatiile romano-maghiare, prezentarea preconceptiilor (de o parte si de alta), a aspectelor negative si pozitive, a evolutiilor si a dinamicii acestor relatii in ultimii ani – blogul tau, sunt convins, aduce clarificari indiscutabile si, astfel, are o ”valoare adaugata” pe care nu o poate contesta nimeni.

  Insa cand iese din aceasta sfera, as numi-o, a relatiilor umane si a simplei analize a interactiunii/convietuirii romano-maghiare si se ridica la discutii de ordin politic, de reconfigurare geo-politica (in sensul rearanjarii adtiv teritoriale),mi se pare ca devine usor superficial. Superficial in sensul ca nu ia in seama intreg spectrul de factori interni si externi care tin de aceste chestiuni. Justifica mult dorita ”autonomie” facand totala abstractie de ”miscarile autonomiste” care sunt puternic incurajate de Ungaria in vecinatea sa (asa cum am scris in comentariul de mai sus).

  Aceasta lupta pt ”autonomie” este condusa de domni ”experti in minoritati” precum Tokes (http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-04-04&id=24901) care, in stransa colaborare cu domnii de la Fidesz acuza Serbia, Romania, Slovacia, Ucraina – adica toate statele vecine- numai pt a-si putea justifica discursul.

  Tot precum spuneam in comentariul de mai sus, dl Solyom nu are nicio retinere in a-si da cu parerea privind care ar fi cea mai buna forma de impartire ad-tiv teritoriala in Romania (http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-04-02&id=24781) si a incuraja in mod activ astfel de evolutii…

  Analiza ta privind dorintele de”autonomie” face totala abstractie de evolutiile incurajate in acest sens de Ungaria in intreaga regiune. Face totala abstractie de ”personajele” care sunt in prima linie politica a luptei pt ”autonomie” si a legaturilor stranse pe care acestia le au cu Ungaria. Nu ma refer la legaturi firesti, de ordin cultural samd. Ci legaturi in acest demers al luptei pt autonomie. legaturi care fac foarte putin cuantificabile o evaluare a cine si in ce masura imprima ritmul, directia si ”procedura” de lupta pt ”autonomie”.

 • Anonimus

  cine si in ce masura imprima ritmul, directia si ”procedura” de lupta pt ”autonomie”: secuii, Tokes , Solyom sau Fidesz…
  Si daca toti laolalta, atunci e clar ca nu mai vorbim doar de ce vor numai secuii…

 • Tihi

  Da, unele partide, sau personalitati politice din Ungaria sprijina miscarile autonomiste ale comunitatilor maghiare din tarile invecinate (Romani, Slovacia, Serbia). Mi se pare absolut firesc.

  Si, care este problema?

  E o deficienta majora a politicii romanesti in a uita de romanii din Ucraina, sau Serbia.

 • Anonimus

  ce simplu…

  si ce facem in cazul in care statele vizate pur si simplu nu accepta dpdv constitutional autonomii teritoriale (subliniez: teritoriale). chiar nu conteaza deloc?

  s-ar duce Merkel in Alsacia (Franta) sa ii incurajeze pe alsacieni sa se manifeste pro-autonomie? am dubii…

  din pacate, clasa politica in Europa centrala si de est e mult mai putin matura si cade mult mai usor pe pantele speechurilor politicianiste?

  adica, chiar nu conteaza si respectul fata de Constitutia statului in care esti atunci cand tii discursuri (ca politician al unui stat vecin) ?

  sau respectul e o chestiune ce ar tb sa se manifeste numai unilateral – de la majoritari catre populatia minoritara?

  si o alta intrebare: unde se plaseaza limita intre ”libertatea de exprimare” , a discursului samd si cea a respectului fata de legile statului in care te afli? unui politician cu influenta fata de o comunitate dntr-un stat vecin, cat de departe i s-ar permite (moral) sa ”pledeze” pt actiuni care nu respecta legile si Constitutia statului gazda?

  eu cred ca acestea ar fi intrebari la care ar fi interesant de raspuns. altfel , a spune doar ca ”personalitati politice din Ungaria sprijina miscarile autonomiste ale comunitatilor maghiare din tarile invecinate ” si ”care e problema” e foarte simplu…

  cu respect.

 • Tihi

  Este clar un dezacord între a parte a politicii maghiare din Ungaria (partidele de dreapta Fidesz si MDF) si guvernul Romaniei, oricare ar fi acela. Aceste partide de dreapta impreuna cu UDMR si maghiarii din Romania bineinteles sprijina miscarile de autonomie.
  Idea cu Constitutia mi se pare fortata. In primul rand se poate discuta pana maine dimineata ce inseamna exact sintagma „stat national”. In al doile rand din punctul meu si a multora de vedere, autonomia culturala sau cea teritoriala nu este impotriva actualelor articole ale Constitutiei. Nu exista la ora actuala un articol din care sa reiese fara dubii ca in Romania o minoritate nu poate avea autonomie culturala sau teritoriala.

 • Anonimus

  Tihi,

  spui ca este numai un ”dezacord” intre guvernantii ro (oricare ai fi ei) si Fidesz asupra interpretarii Constitutiei Romaniei…

  Si aici nu ma refer la diversele interpretari juridice ale sintagmei ”stat national” (care in niciun caz nu exclude existenta minoritatilor nationale, in Europa contemporana neexistand, in mod clar, un stat pur etnic…), ci la interdictia – clara dpdv a Constitutiei,nu stiu cum de tie nu iti este clar (putem intra si in detalii juridice daca vrei!) – existentei unor autonomii teritoriale pe criterii etnice (subliniez: teritoriale, nu si culturale; vorbim deja de altceva… sî eu cred ca exista deja un grad destul de inaintat de autonomie culturala- care e incurajata de multi factori politici in Ro si pe buna drepttate!)

  asadar, nu tb confundata autonomia teritoriala pe criterii etnice(interzisa car de Constitutie) cu cea culturala (care ar tb incurajata). dpdvjuridic, e vorba de 2 chestiuni diferite!!!

  Intrebarea mea era, insa alta: unde stabilim limita (morala, caci dpdv juridic eu cred ca lururile sunt clare, chiar daca nu se poarta discutia pe acest palier) intre libertatea discursului (”sprijinirii autonomiei”) de catre domnii de la Fidesz si respectul fata de Constitutia Ro (de politica tarii unde se afla daca vrei)?

  caci, pana la urma, este de domeniul evidentei : cand vorbim de autonomie, factorul ”ajutorului fratesc” de la Fidesz e foarte important… acest aspect lipseste din expunerile tare privitoare la ”autonomie”. Faci referire in mod expeditiv, de gen: ”e normal”, ”care e problema”…fara a mai pune indiscutie limita morala la care faceam referire mai sus, mai mult cea juridica (daca vrei), cat si aspectul (fundamental, cred eu daca chiar doresti sa discuti chestiunea ”autonomiei” in mod serios) cat de important de ”ajuutorul” Fideszului in aceasta chestiune, cat de mult reusesc domnii de la Budapesta sa ”modeleze” aceste cereri (a modela ca si chestiune de abordare, de ”lupta pt cauza” daca vrei) samd

  a face abstractie de acest aspect, sau a face referire in mod expeditiv (ca si cum nu ar fi relevant) este o omisiune care, dupa parerea mea, priveaza orice discutie serioasa/fundamentala asupra acestui subiect de un aspect care joaca un rol mai mult decat important…

  ca sanu mai adaug aici ca finalitatea aceastei ”lupte pt autonomie” e o alta chestiune care tine de aceeasi domni (care acum sunt varful de lance: tokes, sogor, fidesz etc) si care se vor opri numai atunci cand dansii considera ca finalitatea este ”satisfacatoare” : autonomie, independenta cine stie?! secuii insisi vor fi undeva ”in urma” privitor la aceasta chestiune…

  cu respect.

 • echoofsilence

  Bai nenica, mi-a venit o idee. Ce-ar fi daca noi am crea o federatie Romano-Maghiara. Sa avem un parlament comun, ales si de romani si de maghiari, un singur sef de stat si o singura capitala. In felul acesta nu s-ar mai pune problema autonomiei pentru ca oricum am fi stat federal. Eventual ar trebui create niste regiuni federale, compuse din mai multe judete iar acestea sa fie practic diviziunile administrative ale viitorului stat. Atunci, Ardealul ar fi AL NOSTRU si nu ne-am mai certa pe tema autonomiei. :mrgreen:

 • Alexandra

  Vai de capul tau ce prostii debitezi…in 1800 ai fost ultima data in asa numitul Tinut Secuiesc??? Macar nu dezinforma. Eu nu am nimic cu UNI maghiari care sunt intradevar realisti si nu ling in fund in speranta, sau poate certitudinea, ca primesc ceva de la coruptii din UDMR. Nu spun ca doar ei sunt coruptii, dar pt maghiarii de rand nu au facut mai nimic…au facut doar daca le iesea si lor ceva.
  Fa o vizita prin Tg Mures , nu in Miercurea Ciuc unde romanii sunt clar discriminati (75% populatie maghiara) , si sa vad daca iti gasesti un loc de munca sa zicem intr-un supermarket daca nu stii lb. maghiara…sunt curioasa, daca gasesti sa ne informezi si pe noi restul cetatenilor care nu stim lb. maghiara, pt. ca deh, daca vine bunica de 60 de ani ea nu stie lb. romana…si s-a nascut in Romania si strabunica strabunicii ei, si nu ma simt bine sa spun treaba asta pt. ca sunt persoane in varsta, dar asta depaseste orice limite. Pe romaneste asta se cheama NESIMTIRE si SOVINISM, sau daca vrei SZEMTELEN. Mi-e greu sa ma gandesc la romanii care nu sunt asi intr-ale lb. maghiare cum se simt ei in cunoscutele orase discriminatorii. UDMR spune ca sunt discriminati, cand ei fac lucrul asta intr-un mod jalnic? Cauta pe net niste articole despre situatia din M.Ciuc in ceea ce priveste distributia locurilor in primarii, ce drepturi li se incalca, sa ajungi in tara ta sa nu poti sa ai in oras o biserica ortodoxa.
  Tu cum te-ai simti sa mergi la magazin si sa te intrebe prima data pe tiganeste ce vrei??
  Sau sa ti se impuna sa sti tiganeste sa poti profesa ca lucrator comercial??
  Sau sa mergi la magazin si sa iti spuna prima data in lb. maghiara „Teszeg” si abia apoi „Poftiti”??
  Ti se pare logic, drept??? Ma indoiesc…si cate alte chestii ar mai fi de spus.
  Daca tu consideri ca tot ce ai scris e corect sincer, imi pare rau pt. tine. Asta ar insemna sa fi atat de sovin incat sa nu accepti nici macar o infima parte a adevarului. Stiu ca multi se vor simti ofensati de acest comment, normal daca va fi afisat, dar fiecare stie in sinea sa ca asa stau lucrurile, cel putin in ceea ce priveste orasul Tg Mures.
  O zi buna! de fapt scuze…ca pentru a putea avea un loc de munca am invatat ca se spune.
  Jo napat kivanok !

 • erik

  din comentul alexandrei trebe sa inteleg ca in tg mures, sau in ardeal in general majoritatea angajatorilor sunt maghiari, si daca nu stii maghiara nu primesti jobul? auzi alexandra, stii ca tot mai multe joburi in romania (indraznesc sa spun ca peste 50%) implica cunoasterea unei limbi straine? de exemplu te-ai uitat de curand pe site-uri de profil sa vezi cate joburi necesita limba germana si daca nu o cunosti nici nu ai ce aplica? de ce nu aud pe nimeni ca urla: „NU POT SA IAU JOBUL PENTRU CA IN TARA MEA SUNT OBLIGAT SA STIU GERMANA???” depinde de situatie… ti s-a refuzat un job in tg mures pentru ca nu stiai maghiara? in loc sa te vaiti de ce nu o inveti? of doamne, ce am spus! TU, in tara a, sa inveti maghiara????? pai na, daca iti ajuta…..
  si apropo, batrana aia de 60 de ani de care zici so fi nascut in romania, but i’ve got news for you… bunica si strabunica ei s-au nascut in ungaria…. stiu, e greu de acceptat dar asta e trecututl, asta ne e istoria. ar trebui ardelenii sa fie mandrii de trecutul lor ca de ce, indiferent de etnie, si mai ales romanii sa nu se mai prezinte ca victimele absolute si sa isi prezinte istoria intr-un fel asa umilitor ca e jalnic. crezi ca tu ca roman nu ai de ce sa fii mandru de istoria transilvaniei? gresit.

  asa, si spre final…partea cu discriminarea si dintr-o parte si alta e deja suprafolosita si cam inervanta sincer sa fiu, pe mine ma dezgusta chestiile astea, fiecare dintre noi avem legea care ne apara (stiu, nu-i musai cea mai buna lege din lume) dar pana ne vaitam hai sa facem ceva. credeam ca vaitatul asta e tipic sudic, nu ni se potriveste.

  no numa bine si o zi faina!!!

 • erik

  aaa, si in legatura cu tiganii si cu limba tiganeasca. probabil statul roman se bazeaza in continuare pe faptul ca tiganii nu au constiinta nationala si inca se numesc romani, statul nu face mai nimic pentru integrarea lor in societate. dar ce se va intampla in momentul in care aprox 5.000.000 de rromi in romania se vor trezi ca ei sunt rromi si vor drepturi colective, autonomii etc. ? daca credeti c treaba cu ungurii depaseste orice limite si e grea astept sa vina ziua aia cu tiganii. stiu ca nr de 5 milioane e neoficial dar toate organizatiile specializate cam asta zic, ca in romania aprox 20-25% din populatie sunt tigani.

 • echoofsilence

  @ pt erik
  cand te angajezi la o firma este necesar sa stii o limba straina dar una de circulatie internationala. maghiara din cate stiu eu nu e o limba de circulatie internationala.

 • erik

  pt echoofsilence
  vezi ca vorbesti prostii. eu castig de 2 ori mai bine ca un coleg care face acelasi lucru doar pentru ca stiu norvegiana pt ca firma noastra are multi clienti din norvegia. din cate stim cu totii nici norvegiana nu e limba de circulatie internationala. activitatea oricarei firme se indreapta spre clienti, daca clientii sunt maghiari normal ca vor sa aiba pe cineva care stie maghiara, daca sunt arabi relatia firma-client e mai buna in limba araba samd.

 • echoofsilence

  @ pt. erik
  asa o fi, daca zici tu.

 • solovastru

  Pt erik: prietene nu vreau sa te jignesc dar dupa parerea mea cine poate emite astfel de cifre absurde ( 5 milioane , 20-25% din populatie) e idiot. De fapt ori idiot ori rau intentionat.Adica se poate admite ca cifra oficiala a tiganilor din romania ( in jur de 530 000) e prea mica fata de realitate, ca poate 1 milion sau chiar mai mult de cetateni romani ar fi tigani sau cu radacini in aceasta comunitate dar sa ajungi de la 500 000 la 5 milioane sau mai mult e absurd.Desi trebuie sa recunosc ca nu e o teorie noua asta care situeaza originea tiganilor in Romania de parca toti tiganii ar fi venit in Europa din Romania nu din Asia , o vehiculeaza acuma italienii, mai ales dupa ultimele evenimente din peninsula .Trebuie sa se intimple o tragedie ca cea cu cozma ca sa se vada ca sint tigani si prin alte parti.
  Oricum eu nu vreau sa par rasist nici nu sint blond cu ochii albastrii sint chiar oleaca brunetel si nu mi-e rusine cu asta dar totusi ce sa fac trebuie sa ma delimitez de simpaticii nostrii conationali de etnie roma pentru ca din cate stiu parintii mei sint romani asa ca pina una alta si eu sint roman.In acelasi mod gindesc probabil si ceilalti romani inclusi cu atita marinimie in suma de 5 milioane si procentul de 20-25 la suta.
  Chestia asta cu imprecizia fata de cifre vad ca e ceva specific pentru maghiari , care nu sint nici precisi ca germanii nici cartezieni ca francezii asa ca vehiculeaza numere de astea astronomice cu multa nonsalanta , sper ca din ignoranta nu din rea vointa. Cam asa facea in 1990 si lazlo tokes cind sustinea ca maghiarii din ardeal ( aia asa de rau discriminati de romani) ar fi in numar de 2-3 milioane saracii de ei.Iar aceste aprecieri fanteziste erau preluate de CNN pentru ca de onoratul prelat era singura sursa credibila ca in numele romanilor nu vorbea nimeni ( clipul cu reportajul de atunci al CNN cred ca inca mai este pe youtube) .Nu mai conta ca nici in cele mai negre vremuri ale politicii de maghiarizare promovate de statul austro-ungar nu ajunsesera maghiarii din Ardeal la 2-3 milioane se mergea inainte cu cifre de astea gogonate si vad ca si acum e la fel din pacate.

 • erik

  pt solovastru-nu sint maghiar :)) poate numele ar fi trebuit sa te duca spre originile mele nordice 😀
  suma de 5 milioane nu am scos-o de la mine cum ziceam e vehiculata de organizatii care se ocupa de astfel de lucruri.
  iti dau un exemplu. la referendum intr-un orasel din ardeal pe unde lucram eu atunci au iesit cam 70 % romani, ceva unguri si vreo 0,7 rromi. dar fiindca m-am ocupat de baza de date a primariei am aflat acolo ca exista o statistica reala a orasului in care 80% !!!!! erau rromi.
  nu trebe sa ma inteleaga nimeni gresit, nu am treaba cu tiganii din romania, problema o puneam altfel. exista si aceasta minoritate (ft numeroasa) care ar putea la un moment dat sa ceara ce cer acum ungurii. si intrebam oare cum credeti ca se va descurca atunci societatea romana cu lucrul asta? sau credeti ca tiganii care se desprind de traditiile lor si au ceva educatie vor incerca de rusine sa isi renege originea si sa se declare romani?

 • olahus

  @Solovastru&Erik: Faza cu 20% cred si eu ca e trasa de par dar si tu, Solovastru, exagerezi si inca intr-un mod stralucit, cand, nu numai ca presupui ca Erik e maghiar, dar aluneci si in generalizari precum „chestia asta cu imprecizia fata de cifre vad ca e ceva specific pentru maghiari , care nu sint nici precisi ca germanii nici cartezieni ca francezii asa ca vehiculeaza numere de astea astronomice cu multa nonsalanta , sper ca din ignoranta nu din rea vointa”.
  (atentie, nu este atac la persoana, este critica a unor idei, nu consider ca frazele de mai sus te caracterizeaza, constatam doar un „derapaj”.)

  @echoofsilence: majoritatea limbilor din Europa pot fi folositoare, chiar daca nu sunt de circulatie internationala, mai ales daca au circulatie regionala, cum este maghiara. Aceasta este oficiala intr-un stat si o regiune autonoma (voievodina) si vorbita si in Ardeal si sudul Slovaciei si, in masura mai mica, sud-vestul Ucrainei.
  Asa cum invatarea romanei nu iti este utila nu doar pentru comunicarea cu cetatenii romani, ci si cu „moldovenii” si, in masura mai mica, prin Voievodina, Bucovina de Nord si Sudul Basarabiei.

  Din limbile oficiale ale unor state europene dar putin folositoare as mentiona malteza (majoritatea maltezilor vorbesc si engleza) si gaelica irlandeza (pe cale de disparitie, in ciuda masurilor guvernamentale). Dar si cunoasterea (macar partiala) a acestor limbi poate fi utila, indeosebi pentru istorici si geografi.

 • solovastru

  Pt erik:iti dau un exemplu. la referendum intr-un orasel din ardeal pe unde lucram eu atunci au iesit cam 70 % romani, ceva unguri si vreo 0,7 rromi. dar fiindca m-am ocupat de baza de date a primariei am aflat acolo ca exista o statistica reala a orasului in care 80% !!!!! erau rromi.

  CUm adica „statistica reala” ??? Adica mai reala decat ce sa declarau oamenii? Statistica la rindul ei nu a fost facut in functie de ce se declarau cetatenii la un recensamint ? Si oricum e greu de crezut ca exista un oras in care din totalul locuitorilor 80% sa fie de origine tiganeasca.Iar faptul ca anumite organizatii considera ca ar fi 5 milioane de cetateni cu origini tiganesti nu inseamna ca automat asa este , in general organizatiile care apara drepturile unei etnii/categorii sociale , au tendinta de a evalua exagerat numarul celor care fac parte din grupul tinta respectiv. De fapt nici nu stiu de unde ai aceasta informatie ca organizatiile care militeaza pentru respectarea drepturilor tiganilor ar avansa astfel de sume fabuloase eu din cate stiu din presa si alte mijloace de informare estimarile ONG-urilor ar ajunge pe la suma de 1,5 persoane care chiar daca nu se declara ca atare au origini tiganesti.

  Si apropo de alta chestie pe care ai spus-o intr-un post anterior ,anume ca romanii ar trebui sa fie mindri de istoria Transilvaniei , probabil e vreo gluma proasta sau ceva.

 • solovastru

  Pt olahus: cu ce am gresit cind am spus ca ungurii nu sint cartezieni si nici pragmatici cu cifrele mai ales cind e vorba de propriul lor interes? Ti-am dat exemplu comportamentul lui Tokes in primele luni a lui 1990 cind a facut orice sa discrediteze Romania . Apoi ca tot se vorbea de recensaminte si de ce nationalitate isi declara oamenii nu incuraja UDMR-ul pe tiganii gabori din Ardeal ( care vorbesc si limba maghiara laturi de graiul lor) sa se declare maghiari cum dealtfel au si facut multi dintre ei la recensamintul din 2002 ? Nu a facut scandal UDMR-ul ca in anumite localitati din Ardeal acestia nu erau lasati de autoritati sa se declare maghiari? E exact imaginea in oglinda a situatiei pe care a prezentat-o erik in oraselul ala : ce sa-i faci daca oamenii s-au declarat romani ii consideram noi din oficiu tigani ca stim noi mai bine? E un exemplu clar de dublu standard. Si acum sa vorbim de consecintele unor astfel de jocuri cu cifrele si cu nationalitatea. Iau cazul „concetateanului ” nostru Karol Racz care se stie ce a facut in Italia .In peninsula si oriunde altundeva pe glob cind face cate o trasnaie e roman in schimb acasa in Transilvania e ungur ca sa iasa la numar.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: